Bild
Gemensamma körövningar
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Barn- och ungdomskör, didaktik 1

Kurs
MVK730
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-15324
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om körarbete med barn och ungdomar.

Om utbildningen

Vi kommer att arbeta såväl teoretiskt som praktiskt med olika aspekter av barn- och ungdomskörsdidaktik. Du får lära dig vad som utmärker barns och ungas röster i fråga om tonbildning, röstvård och vokala förutsättningar. Du kommer också att få arbeta med olika repetitionsmetoder, slagteknik och solmisation (notinlärning med hjälp av handtecken till varje tonstavelse i durskalan). Du får lära dig att studera in och med adekvata metoder lära ut repertoarer som innehåller enklare flerstämmighet. I kursen ingår dessutom repertoarkännedom och reflektioner kring rollen som körledare.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen  genomförs i form av grupplektioner och handledning samt observationer i barn- och ungdomskör.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler