Länkstig

Arbetsorganisation och ledarskap

Kurs
XX5310
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17512
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på organisationer och individer.  Industrialiseringens genombrott i Storbritannien och spridning i världen studeras med avseende på tekniska, sociala och ekonomiska effekter. På kursen behandlas även kön och klass och hur detta bidrar till att förklara arbetslivets utveckling. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök på arbetsplatser. Tillsammans med några kurskamrater gör du ett eget fältarbete på en arbetsplats där du med hjälp av ett arbetsorganisatoriskt ”verktyg” gör en analys av arbetsorganisationen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34%), högskoleprov (33%), högskolepoäng inom ämnet arbetsvetenskap (33 %).

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler