Länkstig

Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld

Kurs
XX5280
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27515
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar frågor om arbetsmarknadens och arbetets förändring under 1900-talet och 2000-talets början. I kursen lär du dig problematisera hur arbets- och livsvillkor kan skilja sig åt beroende på kön, klass, etnicitet och ålder. Du analyserar olika strategier för förändring eller mot förändring i förhållande till lika villkor i arbetslivet. Andra teman som berörs är hur välfärdssamhällets omvandling och kraven på flexibilitet och anpassning till en ökad global konkurrens inverkat på såväl individer som kollektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 15 hp i Arbetsvetenskap eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler