Bild
Länkstig

Afrikanska språk, självständigt arbete på kandidatnivå

Kurs
AF1320
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-23817

Kort om kursen

Du söker, samlar, värderar och tolkar relevant information om ett språkvetenskapligt ämne som du sedan sammanställer i en uppsats.

Om utbildningen

I den här uppsatskursen tränas du i att på god akademisk engelska författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete.

I samråd med handledare planerar du en språkvetenskaplig undersökning som du självständigt genomför och redovisar muntligt och skriftligt. Du försvarar din uppsats vid ett seminarium där du också granskar en annan uppsats på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen AF1311 samt på kurser

motsvarande minst 60 högskolepoäng i något eller några av ämnena arabiska,

somaliska, swahili, xhosa/zulu, lingvistik/allmän språkvetenskap, eller motsvarande.

Dessutom krävs 15 högskolepoäng i akademisk engelska, eller motsvarande.

Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler