Bild
Länkstig

Afrikanska språk, Komparativ lingvistik och typologi

Kurs
AF2215
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-23855
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du får kunskap om och förståelse för grundläggande teorier och metoder inom forskningsområdena komparativ lingvistik och språktypologi och lär dig redogöra för språksläktskap och viktiga utmärkande drag i olika språkfamiljer i Afrika.

Om utbildningen

Kursen är inriktad på systematiskt jämförande språkstudier av afrikanska språk. Du studerar återkommande mönster i olika språksystem liksom hypoteser rörande enhet, mångfald, möjligheter och begränsningar i människans språk. Fokus ligger på språk i Afrika och deras fonologi och morfologi, syntax och informationsstruktur. Under kursen diskuterar vi även teorier om språkens släktskap i synkront och diakront perspektiv.

Det ingår en självständig arbetsuppgift där du identifierar en relevant
frågeställning för att sedan analysera data med hjälp av aktuella teorier och metoder. Den självständiga arbetsuppgiften ska fokusera på en specifik språktypologisk frågeställning i ett afrikanskt perspektiv.

Kursen har schemalagd undervisning online, främst dagtid.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs (A) en kandidatexamen i ett språkämne eller allmän språkvetenskap vari ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp; (B) engelska 6/IELTS 6.5/TOEFL 580, i samtliga delar, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler