Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Befintlig och ny R/V Skagerak
R/V Skagerak, befintliga till vänster och nya till höger
Foto: NN och Calle Thorén
Länkstig

Om oss

Det befintliga, 38 meter långa, fartyget R/V Skagerak, byggt 1969, kommer ersättas av ett nytt 49 meter långt fartyg. Det nya fartyget byggdes på ett varv i Polen och blev kraftigt försenat. Färdigställandet sker i Falkenberg. Fartyget kommer ha samma namn som det befintliga.

Göteborgs universitet äger och koordinerar det vetenskapliga arbetet på R/V Skagerak. Göteborgs universitet har uppdragit till Northern Offshore Services att vara redare, dvs bemanna och ansvara för sjösäkerheten ombord.

Forskningsfartyget (=R/V, Research Vessel) Skagerak är en del av Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. I denna ingår också Tjärnö marina laboratorium och Kristineberg marina forskningsstation.