Göteborgs universitet
Bild
R/V Skagerak
Foto: Thomas Dahlgren
Länkstig

Om oss

R/V Skagerak är en del av den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. I denna ingår också Tjärnö marina laboratorium.

Göteborgs universitet äger och koordinerar det vetenskapliga arbetet på R/V Skagerak. Göteborgs universitet har uppdragit till Northern Offshore Services att vara redare, bemanna fartyget samt att ansvara för sjösäkerheten ombord.

Marin infrastruktur vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitets marina infrastruktur består av Tjärnö marina laboratorium och R/V Skagerak. Värdenhet för den marina infrastrukturen är Institutionen för marina vetenskaper. Göteborgs universitet är också värd för den nationella marina infrastrukturen Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Gå ombord R/V Skagerak

Navigate to video: Se film om R/V Skagerak
Video (4:19)
Se film om R/V Skagerak