Göteborgs universitet

Teaterlärarnas projekt

Här hittar du några av de projekt som genomförts av studenter på ämneslärarutbildningen i teater.

Foto: Pernilla Ahlstrand

”Alla scener” - projekt av och med ämneslärarstudenter i teater
I dessa projekt planerar och iscensätter studenter från årskurs 4 olika projekt där studenterna från årskurs 1 står på scenen. Juni 2021

Foto: Pernilla Ahlstrand
Foto: Pernilla Ahlstrand
Foto: Pernilla Ahlstrand
Foto: Annika Halvarson

Teaterlärarstudenterna Amanda Gustafsson, Edvin Löfgren, Patrik Westerbring samt Simon Klasson genomför 10 interaktiva utomhusföreställningar för lågstadieelever i Angereds skolor under ledning av lärare Annika Halvarson. Föreställningen bygger på två berättelser som framställs av Ren, Träd, Gnagare och Björn – fyra naturväsen från "den gamla tiden" då sagorna fortfarande var magiska. Mars 2021 

Michaela Lundgren, Johan Holmgren, Jesper Magnell och Hampus Johansson – ämneslärarstudenter i teater årskurs 4 har genomfört ett samarbetsprojekt med Kulturskolan i Angered under ledning av läraren Annika Halvarson. En interaktiv teaterföreställning på temat "känslor" där figuren "Filidutten" var i centrum. Mars 2020

Foto: Gunnar Jönsson

Studenter som går en fördjupningskurs i regi har skrivit egna texter under ledning av Carl Michael Karlsson och regisserar studenter som går "grundkurs/regi". Januari 2020

Samarbete med Sturegymnasiet: Högskolan för scen och musik samverkar med Sturegymnasiets spetsutbildning i teater. Studenter och elever samarbetar i gestaltningsövningar vid Sturegymnasiets studiebesök under ledning av lärarna Carl Michael Karlsson, Charlotte Flensburg och Thomas Karlsson. Mars 2019

 

Workshop i mask och commedia dell'arte-teknik tillsammans med läraren Torbjörn Alström. Mars 2019

Egna projekt: Teaterlärarstudenterna i årskurs 4 har skrivit eget material och regisserat studenterna i årskurs 3 under ledning av läraren Carl Michael Karlsson. Januari 2019

Sceniskt projekt: Teaterlärarstudenterna i årskurs tre regisserade studiekollegorna i årskurs två när de redovisade ett antal scener. Projektet hade sin utgångspunkt i Michael Chekhovs teknik som hjälper skådespelaren att skapa förståelse för karaktärens inre bakomliggande motiv utifrån den fysiska aktionen. Lärare var Carl Michael Karlsson. Hösten 2018

Egenprojekt våren 2018: Studenterna i årskurs fyra – Evelina Andersson, Martin Gustafsson, Linnea Lundberg, Robin Lundin, Jonas Lydig och Tilda Meissner – har tillsammans med lärarna Lena Dahlén, Henrik Andersson och Fredrik Magnusson genomfört sina egenprojekt i kursen Teater och kommunikation för gymnasielärare. Studenterna har fått leda individuella projekt och fokuserat på olika områden inom konstformen teater – regi, gestaltning på egen hand eller samverkan med andra konstnärer. Redovisningen av projekten har olika former, däribland scenföreställning, filmisk visning och inspelade ljud.

Video (1:54)
Musikdramatik: 60 Minutes of...

Några klipp från ett projekt av och med musik- och teaterlärarstudenterna våren 2018.

"Väntrum" våren 2018: På bilden oven syns Michaela Lundgren, Johan Holmgren, Edvin Löfgren och Jesper Magnell, samtliga Teaterlärarstudenter i årskurs två. I en fördjupningskurs i skådespeleri arbetade de våren 2018 med eget improviserat och framskrivet material under namnet "Väntrum", tillsammans med lärare/regissör Lars Väringer.

Slutproduktion hösten 2017: I oktober 2017 utforskade teaterlärarfemmorna temat makt. Studenterna regisserade var sin scen som de satte ihop till en kollageföreställning. De skapade också sin egen scenografi, kostym och ljus. Scener togs ur följande pjäser: Dissekering av ett snöfall (Sara Stridsberg), Medealand (Sara Stridsberg), Var är alla (Mirja Unge), Små barn och stora föräldrar (Kristian Hallberg), Flickorna (Dimen Abdulla).

Clownworkshop: Bilden visar studenter från årskurs fyra på teaterlärarprogrammet under en clownworkshop med Lasse Beischer från gruppen 123 Schtunk i februari 2017.