Länkstig

Maria Barta

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 234
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Maria Barta

Undervisningsintresse: pedagogik och specialpedagogik. Särskilt intresse för läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, tal- och språksvårigheter samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Bakgrund. Har arbetat som pedagog i skolans värld i två länder: Rumänien och Sverige. Mitt arbete i skolans värld innefattar arbete som förskollärare, lärare, specialpedagog, rådgivare på specialpedagogiska skolmyndigheten samt universitetsadjunkt.

Har en masterexamen i specialpedagogik sedan 2011.