Länkstig

Yvonne Karlsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 133
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Yvonne Karlsson

Mitt forskningsintresse handlar om barns deltagande och identitetsarbete i skolans specialpedagogiska verksamheter t.ex. särskilda undervisningsgrupper och beteendereglerande aktiviteter.