Länkstig

Lisa Palmqvist

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lisa Palmqvist

Jag har tre pågående projekt: ÖLAS, KomLoss och Brukares perspektiv på sociala insatser under pandemin.

I min avhandling studerade jag vardagsplanering för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Resultaten från projektet går att läsa i artiklarna längst ner på sidan samt i min avhandling Time to Plan som går att ladda ner här:

Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

Jag har även presenterat mina resultat tillsammans med några elever från Berzeliusskolans anpassade gymnasieskolas estetiska linje i en video som du når här:

iMål på YouTube

Brukares perspektiv på sociala insatser under Covid-19 pandemin

Klicka på texten ovan för att komma till projektets hemsida.

ÖLAS - Öka Läsförmågan i den Anpassade Skolan

Projektet startar i januari 2024 syftar till att undersöka på vilket sätt ett formativt bedömningsstöd kan öka läsaförmågan för elever i den anpassade skolan. Vi är just nu i uppstartsfas och letar efter intresserade och engagerade lärare som vill vara med och utveckla läsundervisningen för elever i den anpassade skolan.

Jobbar du på en anpassade skola med elever i lågstadiet och är intresserad av att delta, hör av dig till mig så berättar jag mer!

Du kan läsa mer om projektet här.

KomLoss

KomLoss (KOMmunikationsstödd Läs- Och Skrivundervisning i Särskolan) är ett forskningsprojekt, där målet är att undersöka i vilken grad anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativa och kognitiva svårigheter att utveckla sin läsförmåga. Eleverna går i grundsärskola eller gymnasiesärskola och är beroende av AKK, oftast tecken, för att kunna förstå och/eller uttrycka sig.

Projektet är formellt avslutat och våra resultat presenterades på en konferens i januari 2023 och finns inspelad att lyssna på här:

KomLoss slutkonferens

DART Kommunikations- och dataresurscenter berättar om KomLoss-projektet (video)

Pre-registrering av projektet

Publicerade arbeten i projektet:

Jenny Samuelsson, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg & Emil Holmer (2023) The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study, International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2023.2212958

Samuelsson, J., Holmer, E., Johnels, J. Å., Palmqvist, L., Heimann, M., Reichenberg, M., & Thunberg, G. (2023). My point of view: Students with intellectual and communicative disabilities express their views on speech and reading using Talking Mats. British Journal of Learning Disabilities.

Samuelsson, J., Åsberg Johnels, J., Thunberg, G., Palmqvist, L., Heimann, M., Reichenberg, M., & Holmer, E. (2023). The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study. International Journal of Developmental Disabilities, 1-11.

Reichenberg, M., Thunberg, G., Holmer, E., Palmqvist, L., Samuelsson, J., Lundälv, M., ... & Heimann, M. (2023). Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs?: A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings. In Frontiers in Education (Vol. 8).