Länkstig

Lisa Palmqvist

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lisa Palmqvist

Lisa Palmqvist, universitetslektor och kognitionsvetare. Lisas intresse berör att stödja barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, både i skolmiljö och under vuxenlivet.

Forskning:

Lisas forskning utforskar olika aspekter av stöd och anpassningar både i skolmiljön och i vuxenlivet. I sitt avhandlingsarbete undersökte hon hur man kan stötta vardagsplanering genom både kognitiv träning och genom användandet av kognitiva hjälpmedel för denna grupp. Arbetet resulterade i avhandlingen:

"Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability"

Resultatet från hennes avhandlingsarbete finns även presenterat i en kort film som är skapat tillsammans med elever från Berzeliusskolans anpassade gymnasieskolas estetiska linje i Linköping:

iMål på YouTube

Lisa är för närvarande engagerad i tre pågående forskningsprojekt:

ÖLAS - Öka Läsförmågan i den Anpassade Skolan

  • Projektet, som startade i januari 2024, fokuserar på att undersöka hur ett formativt bedömningsstöd kan förbättra läsaförmågan för elever i den anpassade skolan. Projektet är just nu i uppstartsfas och letar efter intresserade och engagerade lärare som vill vara med och utveckla läsundervisningen för elever i den anpassade skolan.
  • Jobbar du på en anpassade skola med elever i lågstadiet och är intresserad av att delta, hör av dig till Lisa så berättar hon mer!

Brukares perspektiv på sociala insatser under Covid-19 pandemin

  • Detta projektet undersöker personer med intellektuell funktionsnedsättnings perspektiv på sitt deltagande i beslutsprocesser i deras sociala insatser under Covid-19 pandemin.

KomLoss - KOMmunikationsstödd Läs- Och Skrivundervisning i Särskolan

  • Avslutat forskningsprojekt där forskargruppen undersökte användningen av anpassade digitala hjälpmedel för att stödja elever med kommunikativa och kognitiva svårigheter i att utveckla läsförmåga. Resultaten presenterades på en konferens i januari 2023 och är tillgängliga för lyssning online, se länkar nedan.

KomLoss slutkonferens

DART Kommunikations- och dataresurscenter berättar om KomLoss-projektet (video)

Pre-registrering av projektet

Undervisning:

Lisa undervisar främst inom specialpedagogik och vetenskaplig metod och statistik på speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Undervisningen innefattar både föreläsningar och handledning av studentuppsatser.