University of Gothenburg
Breadcrumb

Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS)

PRIS is a research platform exploring issues of inclusion and exclusion of children and adults in education and related areas of policy and practice. It is a development of classical special educational needs questions through using a broader approach combining the field of school development and school leadership to inclusive education and related questions. This implies interdisciplinary work and collaboration with researchers from different fields as well as collaboration with municipalities and local school practices, teachers and school leaders.

Research focus

The research focus of PRIS should be conceived of in broad terms, work which focuses on the characteristics of inclusive educational systems, how learning and wellbeing are promoted and alternative teaching models are implemented, studies which investigate categorization and the social construction of special educational needs, projects which focus on ways of reaching and leading school success and projects which examine the social characteristics of children identified as having special needs with reference to the intersection of gender, ethnicity, nationality, language, social class, disability and so on. In addition, PRIS has a clear focus on research in collaboration with the surrounding society.

 

Active research projects

Ekolokalisering och åldrande

Livsvärldsbaserad rehabilitering vid synnedsättning eller blindhet

En etnografisk studie som utforskar – Den relationella dimensionen av skolledaryrket, 2020-2023

ELSA-modellen - samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan 2020-2022

Equity re-examined during Covid-19: Children with disabilities and their education, 2020-2021

Relationellt lärarskap i undervisningen, 2020-2022

KomLoss: Lästräning med digitala media för barn i träningsskola som använder AKK, 2019-2021

Hälsofrämjande skolutveckling, 2017-2022

Participation for all? School and post-school pathways of young people with functional disabilities (PAL), 2016–2020
 

Doctoral research projects

The Special Needs Educator’s Agency and Space of Action – A Lifeworld Phenomenological Study of the Special Needs Educator’s Worklife (Beräknas vara färdigt våren 2024)

Flickor med autism, deras möjlighet till, och upplevelse av, delaktighet pedagogiskt och socialt under högstadietiden

Stödåtgärder i klassrummet (Sofia Moström)
 

Completed research projects

Språkstöd på Onsjö förskolor i Vänersborg, 2019-2020

Specialpedagogik för lärande (SFL): Utvärdering, 2018-2020 

Elevhälsoarbete i praktiken - att förebygga problem och skapa förutsättningar för god omsorg och rätt stöd, 2016-2020

En skola för avvikare: En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper, 2015–2018

Specialpedagogik och policyförändringar: en studie av sex jurisdiktion, 2011–2016