Göteborgs universitet

Studievägledning

Som student kan du få stöd och hjälp med olika saker runt din utbildning och studiesituation. Här kan du läsa om vad din studievägledare på IPKL kan hjälpa till med och hur du kontaktar dem.

Studievägledning

Studievägledarna ger stöd och vägledning under din studietid. Du som tänker söka kurser kan få vägledning och information inför ansökan. Studievägledarna har tystnadsplikt.

Du vänder dig till studievägledningen när du behöver vägledning eller information om:

 • Kursinnehåll och kursstruktur
 • Studieuppehåll och studieavbrott
 • Behörighetsfrågor och tillgodoräkningar
 • Stipendier
 • Arbetsmarknadsfrågor

Studievägledarna kan också ge dig:

 • Stöd i din studiesituation
 • Stöd i din studieplanering och val av kurser
 • Stöd till studenter med funktionshinder t ex dyslexi

Kontakta oss

Karin Wester 
Kontakta Karin

Studievägledare för:

 • Förskollärarprogrammet (ordinarie studiegång)

 • Internationellt masterprogram i IT och lärande

Lena Wendt
Kontakta Lena

Studievägledare för:

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Förskollärarprogrammet för dig med yrkeserfarenhet
 • Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram
 • fristående kurser