Bild
Student på Pedagogen.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vanliga frågor och svar om studier på IPKL

Här hittar du vanliga frågor och svar som gäller studier och utbildningar på IPKL; både om anmälan och behörighet samt vad som gäller under utbildningen. Bland våra utbildningar hittar du förskollärarprogrammet, masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap respektive IT och lärande, samt fristående kurser i barn- och ungdomsvetenskap och pedagogik.

Anmälan och antagning

Normalt sett är sista ansökningsdatum 15 april (för utbildningsstart hösttermin) respektive 15 oktober (för utbildningsstart vårtermin). Vissa kurser och program kan öppna för sen anmälan. Du kan läsa mer om detta på antagning.se

Söker du till höstterminen får du besked i mitten av juli, söker du till vårterminen får du besked i mitten av december. Du hittar alltid exakta datum för aktuell termin här: Viktiga datum

Kom ihåg att du måste svara på ditt besked, annars förlorar du din plats!

Det betyder att du behöver styrka att du är behörig till kursen du sökt innan kursen börjar. Det kan ske genom att du visar upp intyg inför registreringen vid institutionen.

Behörighet

För att bli registrerad på en kurs krävs att du uppfyller behörighetskraven, vilka framgår av kursplanen. Om du inte uppfyller behörighetskraven kontakta din studievägledare för studieplanering.

Ta kontakt med studievägledaren för ditt program eller kurs för vidare information och instruktioner.

Canvas

Canvas är den lärplattform Göteborgs universitet använder sig av, man kan säga att det är ditt virtuella klassrum där du hittar schema, kursplaner, litteraturlistor och kan ha kontakt med dina studiekamrater och lärare.

Här hittar du mer information om Canvas

Följ instruktionerna på följande sida: Studentportalen: logga in i Canvas

För hjälp och support kring t ex inloggning och tekniska problem, vänder du dig till Servicecenter.

För tips och trix om hur du använder Canvas finns mer att läsa i Studentportalen 

Undervisning och utbildningens genomförande

När du blivit antagen till kurs/program får du ett välkomstbrev via den e-post du angivit på www.antagning.se . I brevet får du tydliga instruktioner om hur du själv registrerar dig online. Genom att registrera dig bekräftar du att du vill ha din plats. Om du inte gör det senast det datum som anges i välkomstbrevet så går platsen vidare till en reserv. Följ instruktionerna  i välkomstbrevet noggrant.

Via Studentportalen hittar du kursens:

Endast examinationer har obligatorisk närvaro om det inte står angivet i kursplanen att även något ytterligare moment har det. Tänk också på att det kan vara examinerande moment på lektioner och det kan vara svårt att klara kursen om man väljer att inte delta på föreläsningar och genomgångar.

Föreläsningar är inte obligatoriska, så du behöver inte meddela någon att du inte kan närvara. Det finns dock vissa moment som examineras genom din närvaro, se vilka moment som är obligatoriska i din kursguide.

Ta kontakt med en av dina studiekamrater för att höra vad som gjordes – kanske du kan skriva av anteckningar och diskutera vad som sas och gjordes?

Endast de så kallade VFU-kurerna (De verksamhetsförlagda kurserna) har begränsningar i antal gånger en student har möjlighet att skriva om en tenta eller göra om kursen. Övriga kurser har ingen sådan begräsning.

Läraren har tre veckor (15 arbetsdagar) på sig att rätta alla tentor och därefter rapporteras resultatet in i LADOK.

Har du frågor runt detta, ta kontakt med din studievägledare.

Stipendier och utlandsstudier

Kontakta ISOP, International Student Office vid Pedagogen (ISOP),så får du vägledning om vilka möjligheter som finns:
https://studentportal.gu.se/minastudier/uf/internationalisering/isop

Det finns mängder med stipendier och det kan vara väl värt att leta och söka. Du hittar bra information och länkar till databaser här.

Det finns en uppsjö av olika stiftelser och fonder som kan vara möjliga att söka ur. Det tar tid att leta reda på vilka som är aktuella för just dig, men det kan vara värt tiden. Mer information och länkar hittar du här

Stöd under studietiden

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i det digitala systemet NAIS. Därefter träffar du en samordnare centralt på universitetet för ett personligt möte.
Läs mer om hur du gör här: Studentportalen, handledning och stöd/funktionsnedsattning

Du behöver först ta kontakt med samordnaren för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet och ansöka om ett NAIS intyg/pedagogiskt stöd. När du har fått ditt NAIS intyg, visa upp det för din lärare i anslutning till kursstart om du ska göra en hemtenta eller inlämning.

Om kursen avslutas med en salstenta är det viktigt att du skickar in ditt NAIS intyg till ansvarig kursadministratör senast 4 veckor innan tentan. Vem som är kursadministratör för din kurs ser du i Canvas. Glöm inte att även anmäla dig till tentan enligt de instruktioner du hittar på kursens Canvassida. 

 

Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med Enheten för pedagogiskt stöd för stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet. De kan berätta mer om detta.

Handledning i akademiskt skrivande och språk

Handledningen är öppen för alla studenter som vill utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska, till exempel om du vill utveckla en uppsats eller ett arbete inför en presentation. Handledningen erbjuder handledning individuellt eller i små grupper och anordnar öppna seminarier och workshops.
Du är välkommen till handledningen för ett enstaka handledningstillfälle eller för återkommande handledning under din studietid. Varje handledningstillfälle är 45 minuter långt.
Enheten för akademiskt språk - mer information och kontaktuppgifter

Studieuppehåll och studieavbrott

Du kan ansöka om ett studieuppehåll via en blankett som du hittar på studentportalen under information för ditt program alternativt ta kontakt med din studievägledare.

OBS! Du som har studiemedel: glöm inte att meddela CSN samma avbrottsdatum så slipper du att bli återbetalningsskyldig.

Du går in på studentportalen under ditt program och anmäler ditt avbrott på en blankett alternativt ta kontakt med din studievägledare.

OBS! Du som har studiemedel: glöm inte att meddela CSN samma avbrottsdatum så slipper du att bli återbetalningsskyldig.

Intyg och examen

Ett intyg hämtar du själv ner från LADOK. Här loggar du du som student in på LADOK

Ibland behövs dock ett intyg undertecknat av behörig personal och då kan du vända dig till närmaste servicecenter.

Du ansöker själv om din examen, lättast gör du det online där du anger vilka kurser du vill ska ingå i din examen. Du hittar mer information på Examensenhetens sida.