Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Illustration av IPKL:s verksamhet
Länkstig

Strategisk satsning på forskning

Till följd av ett ökat forskningsanslag till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomförs nu en stor satsning på forskning inom utbildning och hälsa. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen ska dessa medel finansiera ett strategiskt program med syfte att utgöra en injektion i verksamheten för att stärka forskningskapaciteten i institutionernas kunskapsbildande miljöer.

Satsningarna ska ske inom något eller några av följande områden:

  • Nyantagning av doktorander
  • Utlysning av externa post-docs alternativt postdoc-liknande förutsättningar
  • Rekrytering av professor alternativt gästprofessor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) har tilldelats 3432 tkr för åren 2020 och 2023 samt 6863 tkr för åren 2021 och 2022. Utifrån detta har institution utformat ett strategiskt program grundat i en analys av institutionens specifika förutsättningar och utmaningar.

Prioriteringar

IPKL avser att använda de tillkommande resurserna (i kombination med befintliga resurser) på följande sätt:

Prioritering 1

  • Två doktorandanställningar med inriktning mot fritidshem
  • Två doktorandanställningar med inriktning mot lärande och IT
  • En doktorandanställning med inriktning mot lärande i professioner alt högre utbildning

Prioritering 2

Forskningstid för anställda lektorer, fyra lektorsutrymmen om 50 procent under tre år. Tre av dessa utrymmen kommer att rymmas inom externt utlysta lektorstjänster (tillsvidare).

Prioritering 3

Forskningstid för anställda lektorer (som ännu ej är docenter), sex lektorsutrymmen om två månader. Forskningstiden kan sökas av alla lektorer vid institutionen.

Prioritering 4

En postdok med inriktning mot kvantitativa metoder

Prioritering 5

Två gästprofessurer