Göteborgs universitet
Bild
Doktorshattar och lagerkrans
Foto: Göran Olofsson

Disputationer

Disputationen är ett formellt examinationstillfälle och en högtidlig akademisk tradition då en doktorand inför publik försvarar sin avhandling. Här listas alla disputationer vid IPKL:

Katarina Nilfyr

3 februari 2023 disputerade Katarina Nilfyr med sin avhandling Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan. En mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter.

Avhandlingen i fulltext

Agneta Pihl

9 december disputerade Agneta Pihl med sin avhandling Children retelling stories. Responding, reshaping, and remembering in early childhood education and care.

Avhandlingen i fulltext

 

Kristina Hunehäll Berndtsson

18 mars 2022 disputerar Kristina Hunehäll Berndtsson med sin avhandling Digitala sexuella trakasserier i skolan: Elevperspektiv på sexting, utsatthet och jämställdhet.

Avhandlingen i fulltext

Jonas Lindbäck

17 juni 2021 disputerar Jonas Lindbäck med sin avhandling Värsta bästa skolan. Om unga i förorten och segregationen i skolan.

Avhandlingen i fulltext

Ann-Charlott Wank

26 mars 2021 disputerar Ann-Charlott Wank med sin avhandling Meningsskapande samtal. En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik. 

Avhandlingen i fulltext

Frida Siekkinen
26 februari 2021 disputerar Frida Siekkinen med sin avhandling Att vara och inte vara. Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk.
Fakultetsopponent: Professor Rickard Jonsson, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Lena Sotevik
5 februari 2021 disputerar Lena Sotevik med sin avhandling Barbiebröllop och homohundar. Barn och barndomar i relation till queerhet och(hetero)normativa livslinjer.
Fakultetsopponent: Docent Fanny Ambjörnsson, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext

Panagiota Nasiopoulou
28 februari 2020, disputerar Panagiota Nasiopoulou med sin avhandling The Professional Preschool Teacher under Conditions of Change. Competence and Intentions in Pedagogical Practices.
Fakultetsopponent: Professor Anders Arnqvist, Uppsala universitet.

Avhandlingen i fulltext

Kateřina Černá
Fredag 29 november 2019, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Kateřina Černá med sin avhandling Designing for learning and knowing - Nurses in chronic care and patients' self-monitoring data.
Fakultetsopponent: Professor Margunn Aanestad, Universitetet i Agder.

Avhandlingen i fulltext
 

Elin Nordenström
Fredag 15 november, kl 13:00, disputerar Elin Nordenström med sin avhandling Feedback and instructional guidance in healthcare simulation debriefing.
Fakultetsopponent: Docent Marie Tanner, Karlstad universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Janna Meyer-Beining
Fredag 31 maj, kl 13:00, i sal BE 036, disputerar Janna Meyer-Beining med sin avhandling Assessing writers, assessing writing: A dialogical study of grade delivery in Swedish higher education.
Fakultetsopponent: Professor emeritus Trond Eiliv Hauge, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen i fulltext
 

Martin Göthberg
Fredag 29 mars, kl 13:00, i sal BE 036, disputerar Martin Göthberg med sin avhandling Interacting - Coordinating text understanding in a student theatre production.
Fakultetsopponent: Professor Vigdis Aune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Kurt Wicke
Fredag 29 mars, kl 13:00 i sal F127 Högskolan Väst, disputerar Kurt Wicke med sin avhandling Läroböcker, demokrati och medborgarskap. Konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet.
Fakultetsopponent: Professor Staffan Selander, Stockholms universitet.

Avhandlingen i fulltext


Anne Solli
Fredag 8 mars, kl 13:00 i sal BE036, disputerar Anne Solli med sin avhandling Handling socio-scientific controversy: Students' reasoning through digital inquiry.
Fakultetsopponent: Docent Jan Alexis Nielsen, Københavns Universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Anneli Bergnell
Fredag 15 februari, kl 13:00 i sal C203 Högskolan i Borås disputerar Anneli Bergnell med sin avhandling Med kroppen som illustration. Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar.
Fakultetsopponent: Professor Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi

Avhandlingen i fulltext

Malin Nilsen
Fredag 9 november, kl 13:00 i sal BE036 disputerar Malin Nilsen med sin avhandling Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan.
Fakultetsopponent: Professor Eva Brooks, Aalborg universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Per Nordén
Fredag 21 september, kl 13:00 i sal BE 036, disputerar Per Nordén med sin avhandling Regnbågsungar. Familj, utbildning, fritid.
Fakultetsopponent: Docent Fanny Ambjörnsson, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Ewa Skantz Åberg
Fredag 25 maj, kl 13:00 i sal BE036, disputerar Ewa Skantz Åberg med sin avhandling Children's collaborative technology-mediated storymaking: Instructional challenges in early childhood education.
Faultetsopponent: Docent Eva Hultin, Högskolan i Dalarna

Avhandlingen i fulltext
 

Fredrik Zimmerman
Torsdag 8 mars 2018, kl 13:00 i sal C203, Högskolan i Borås, disputerar Fredrik Zimmerman med sin avhandling Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet.
Fakultetsopponent: Filosofie doktor Anne-Sofie Nyström, Uppsala universitet

Avhandling i fulltext
 

Christer Mattsson
Fredag 23 februari 2018, kl 13:00 i sal Europa, Konferenscentrum Wallenberg, disputerar Christer Mattsson med sin avhandling Extremisten i klassrummet. Perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism.
Fakultetsopponent: Professor emeritus Charles Westin, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext

 

Géraldine Fauville
Fredag 26 januari 2018, kl 13:00 i sal BE036, Pedagogen hus B, disputerar Géraldine Fauville med sin avhandling Digital technologies as support for learning about the marine environment. Steps toward ocean literacy.
Fakultetsopponent: Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet.

Avhandling i fulltext

 

Charlott Sellberg
Fredag 19 januari 2018, kl 13:00 i sal BE036, Pedagogen hus B, disputerar Charlott Sellberg med sin avhandling Training to become a master mariner in a simulator-based environment. The instructors contributions to professional learning.
Fakultetsopponent:Docent Helen Melander, Uppsala universitet

Avhandling i fulltext

Catarina Andishmand
Fredag 13 oktober 2017, 13:00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Catarina Andishmand med sin avhandling Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden
Opponent: Helena Korp, Högskolan Väst

Avhandling i fulltext

 

Malin Svensson
Fredag 22 september 2017, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Malin Svensson med sin avhandling Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan.
Opponent: Solveig Hägglund

Avhandling i fulltext 

 

Annika Hellman
Fredag 28 april 2017, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Annika Hellman med sin avhandling Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektskapande i bild och medieundervisning.
Opponent: Helene Illeris, Agder

Avhandling i fulltext 

 

Emma Edstrand
Fredag 27 januari 2017, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Emma Edstrand med sin avhandling Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy.
Opponent: Anniken Furberg, Universitetet i Oslo

Avhandling i fulltext

Jonna Larsson
Fredag 30 september, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Jonna Larsson med sin avhandling När fysik blir lärområde i förskolan.
Opponent: Solveig Hägglund

Avhandling i fulltext

 

Jennie Sivenbring
Fredag 15 april 2016, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Jennie Sivenbring med sin avhandling I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan.
Opponent: Andreas Fejas, Linköpings universitet

Avhandling i fulltext


Pernilla Lagerlöf
Fredag 8 april 2016, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Pernilla Lagerlöf med sin avhandling Musical play. Children interacting with and around music technology.
Opponent: Polly Björk-Willén, Linköpings universitet

Avhandling i fulltext

Mikaela Åberg
Fredag 18 december 2015, kl 13:00 i sal BE036, disputerar Mikaela Åberg på sin avhandling Doing Project Work
The Interactional Organization of Tasks, Resources, and Instructions.

Opponent: Professor Tom Koole, University of Groningen

Avhandlingen i fulltext
 

Karin Lager
Fredag 11 december 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B. disputerar Karin Lager med sin avhandling I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet.
Opponent: professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

Avhandling i fulltext


Osa Lundberg
Fredag 27 november 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Osa Lundberg med sin avhandling Mind the Gap - Ethnography about cultural reproduction of difference and disadvantage in urban education.
Opponent: professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet

Avhandling i fulltext
 

Marita Cronqvist
Fredag den 12 juni 2015, kl 13.00 i sal C 203 Högskolan i Borås, disputerar Marita Cronqvist med sin avhandling Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst.
Opponent: professor Gunnel Colnerud, Linköpings universitet.

Avhandlingen i fulltext
 

Airi Bigsten
Torsdag den 11 juni 2015, kl 13.15 i sal CE 04, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Airi Bigsten med sin avhandling Fostran i förskolan.
Opponent: professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet.

Avhandlingen i fulltext
 

Ann-Charlotte Bivall
Fredag den 24 april 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Ann-Charlotte Bivall med sin avhandling Helpdesking: Knowing and learning in IT support practices.
Opponent: Professor Silvia Gherardi, University of Trento, Italy.

Avhandlingen i fulltext

Ann-Marie Eriksson
Torsdag 30 oktober, kl 13:00 i lokal BE036 disputerar Ann-Marie Eriksson på sin avhandling Formulating knowledge. Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education
Fakultetsopponent: Professor Paul Prior, University of Illinois, Urbana-Champaign

Avhandlingen i fulltext
 

Anders Eklöf
Fredag 13 juni 2014, kl 13.00 i sal 7-318, Högskolan Kristianstad, disputerar Anders Eklöf med sin avhandling Project work, independence and critical thinking.
Opponent: Prof Per-Olof Erixon, Umeå universitet

Avhandlingen i fulltext

 
Anna-Carin Ramsten
Onsdag 9 april 2014, kl 13.15, i sal CE4, Pedagogen Hus C, disputerar Anna-Carin Ramsten med sin avhandling "Kunskaper som byggde folkhemmet. En fallstudie av förutsättningar för lärande vid teknikskiften inom processindustrin"
Opponent: Professor Kenneth Abrahamsson, Luleå Universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Maria Magnusson
Fredag 29 november 2013, kl 13.00 i sal BE015, Pedagogen hus B, disputerar Maria Magnusson med sin avhandling "Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola".
Opponent: Professor Bente Eriksen Hagtvet, Universitete i Oslo.

Avhandlingen i fulltext


Agneta Jonsson
Fredag 15 november 2013, kl 13.00 vid Högskolan Kristianstad, disputerar Agneta Jonsson på sin avhandling "Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan".
Opponent: Professor Eva Johansson, Universitetet i Stavanger

Avhandlingen i fulltext


Eva Ärlemalm-Hagsér
Fredag 31 maj 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Eva Ärlemalm-Hagsér på sin avhandling "Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan".
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

Avhandlingen i fulltext


Ulrika Bennerstedt
Fredag 31 maj 2013, kl 10.00 i sal BE 015, Pedagogen hus B, dsiputerar Ulrika Bennerstedt på sin avhandling "Knowledge at play - Studies of games as members' matters".
Opponent: Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext


Monica Haraldsson Sträng
Måndag 6 maj 2013, kl 13.00 i sal BE 014, Pedagogen hus B, disputerar Monica Haraldsson Sträng på sin avhandling "Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter".
Opponent: Professor Helge Strömdahl, Linköpings universitet

Avhandlingen i fulltext


Linda Bradley
Fredag den 19 april 2013, kl 13.15 i sal BE 015, Pedagogen hus B, disputerar Linda Bradley på sin avhandling "Language learning and technology. Student activities in web-based environments".
Opponent: Professor Andreas Lund, Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo.

Avhandlingen i fulltext

Patrik Lilja
Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom

Tid och plats: 18 december 2012, kl 13.15, i sal BE 015, Pedagogen hus B

Opponent: Professor Karen Littleton, Faculty of Education and Language Studies, The Open University, Milton Keynes, UK.

 

Kerstin Signert
Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel

Tid och plats: 9 november 2012, kl 13.15, i Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C

Opponent: Professor Christina Gustafsson, Uppsala universitet

Avhandling i fulltext

 

Anne Kultti
Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.

Tid och plats: 7 september 2012, kl 13.15 i Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C

Opponent: Professor Annica Löfdahl, Karlstad

Avhandlingen i fulltext

Lise-Lotte Bjervås
Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys

Tid och plats: 30 september 2011, kl 13.00, Margaretha Huitfelts Auditorium, Pedagogen hus C

Opponent: Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Susanne Thulin
Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

Tid och plats: 10 juni 2011, kl 13.00, Högskolan Kristianstad, sal 07-318 (aulan)

Opponent: Professor Jan-Erik Johansson, Oslo

Avhandlingen i fulltext

 

Louise Peterson
Values in Play - Interactional Life with the Sims

Tid och plats: 11 mars, kl 13.15 på IT-universitetet, Torg 2, Forskningsgången 6, Lindholmen

Opponent: Ass. professor Anne Mette Thorhauge, Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen

Avhandlingen i fulltext
 

Lena Sjöberg
Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska  policydokument

Tid och plats: 25 febr, kl 13.15 i Albertsalen, Högskolan Väst, Trollhättan

Opponent: Prof Jan Kampmann, Roskilde universitet

Avhandlingen i fulltext

Annika Bergviken Rensfeldt
Opening Higher Education. Discursive transformations of distance and higher education government
Opponent: Fil dr John B Krejsler, Århus

Avhandlingen i fulltext
 

Anette Hellman
Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola
Opponent: Prof Gunilla Halldén, Linköping.

Avhandlingen i fulltext


Gustav Lymer
The work of critique in architectural education
Opponent: Dr Rod Watson

Avhandlingen i fulltext