University of Gothenburg
Image
Photo: Göran Olofsson

Dissertations at IPKL

The dissertation is the public defence of a thesis. A specially appointed faculty examiner (opponent) is to review the thesis and an examining committee comprising three members is to assess the quality of the thesis and the defence of the thesis.

Kristina Hunehäll Berndtsson

Title: Digital sexual harassment at school: Student perspective on sexting, vulnerability and gender equality

Doctoral thesis

Jonas Lindbäck
Title: The worst or best school? On disadvantaged urban youth, schooling and segregation.

Doctoral thesis

Ann-Charlott Wank
Title: Meaning-making communication. A study on children’s meaningmaking with a focus on processes and content in preschool practice

Doctoral thesis

Frida Siekkinen
Title: To be and not to be – Student position(ing)s in the field of tension between Swedish and Swedish as a second language
Doctoral Thesis
 

Lena Sotevik
Title: Barbie weddings & Gay dogs. Children and Childhoods in relation to queerness and (hetero)normative life courses

Doctoral thesis

Panagiota Nasiopoulou
Title: The Professional Preschool Teacher under Conditions of Change. Competence and Intentions in Pedagogical Practices.
Opponent: Professor Anders Arnqvist, Uppsala universitet.

Doctoral thesis 

Kateřina Černá
Title: Designing for learning and knowing - Nurses in chronic care and patients' self-monitoring data.
Opponent: Professor Margunn Aanestad, Universitetet i Agder.

Doctoral thesis

Elin Nordenström
Tite: Feedback and instructional guidance in healthcare simulation debriefing.
Opponent: Docent Marie Tanner, Karlstad universitet

Doctoral thesis

Janna Meyer-Beining
Title: Assessing writers, assessing writing: A dialogical study of grade delivery in Swedish higher education.
Opponent: Professor emeritus Trond Eiliv Hauge, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Doctoral thesis

Martin Göthberg
Title: Interacting - Coordinating text understanding in a student theatre production.
Opponent: Professor Vigdis Aune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Doctoral thesis

Kurt Wicke
Title: Läroböcker, demokrati och medborgarskap. Konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet.
Opponent: Professor Staffan Selander, Stockholms universitet.

Doctoral thesis


Anne Solli
Title: Handling socio-scientific controversy: Students' reasoning through digital inquiry.
Opponent: Docent Jan Alexis Nielsen, Københavns Universitet

Doctoral thesis

Anneli Bergnell
Title: Med kroppen som illustration. Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar.
Opponent: Professor Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi

Doctoral thesis 

Malin Nilsen
Title: Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan.
Opponent: Professor Eva Brooks, Aalborg universitet

Doctoral thesis

Per Nordén
Title: Regnbågsungar. Familj, utbildning, fritid.
Opponent: Docent Fanny Ambjörnsson, Stockholms universitet

Doctoral thesis

Ewa Skantz Åberg
Title: Children's collaborative technology-mediated storymaking: Instructional challenges in early childhood education.
Opponent: Docent Eva Hultin, Högskolan i Dalarna

Doctoral thesis

Fredrik Zimmerman
Title: Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet.
Opponent: Filosofie doktor Anne-Sofie Nyström, Uppsala universitet

Doctoral thesis

 

Christer Mattsson
Title: Extremisten i klassrummet. Perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism.
Opponent: Professor emeritus Charles Westin, Stockholms universitet

Doctoral thesis

 

Géraldine Fauville
Title: Digital technologies as support for learning about the marine environment. Steps toward ocean literacy.
Opponent: Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet.

Doctoral thesis
 

Charlott Sellberg
Title: Training to become a master mariner in a simulator-based environment. The instructors contributions to professional learning.
Opponent:Docent Helen Melander, Uppsala universitet

Doctoral thesis

Catarina Andishmand
Title: Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden
Opponent: Helena Korp, Högskolan Väst

Doctoral thesis

Malin Svensson
Title: Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan.
Opponent: Solveig Hägglund

Doctoral thesis

 

Annika Hellman
Title: Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektskapande i bild och medieundervisning.
Opponent: Helene Illeris, Agder

Doctoral thesis

 

Emma Edstrand
Title: Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy.
Opponent: Anniken Furberg, Universitetet i Oslo

Doctoral thesis
 

Jonna Larsson
Title: När fysik blir lärområde i förskolan.
Opponent: Solveig Hägglund

Doctoral thesis

 

Jennie Sivenbring
Title: I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan.
Opponent: Andreas Fejas, Linköpings universitet

Doctoral thesis


Pernilla Lagerlöf
Title: Musical play. Children interacting with and around music technology.
Opponent: Polly Björk-Willén, Linköpings universitet

Doctoral thesis

Mikaela Åberg
Title: Doing Project Work
The Interactional Organization of Tasks, Resources, and Instructions.
Opponent: Professor Tom Koole, University of Groningen

Doctoral thesis

Karin Lager
Title: I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet.
Opponent: professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

Doctoral thesis


Osa Lundberg
Title: Mind the Gap - Ethnography about cultural reproduction of difference and disadvantage in urban education.
Opponent: professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet

Doctoral thesis

Marita Cronqvist
Title: Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst.
Opponent: professor Gunnel Colnerud, Linköpings universitet.

Doctoral thesis

Airi Bigsten
Title: Fostran i förskolan.
Opponent: professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet.

Doctoral thesis

Ann-Charlotte Bivall
Title: Helpdesking: Knowing and learning in IT support practices.
Opponent: Professor Silvia Gherardi, University of Trento, Italy.

Doctoral thesis

Ann-Marie Eriksson
Title: Formulating knowledge. Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education
Fakultetsopponent: Professor Paul Prior, University of Illinois, Urbana-Champaign

Doctoral thesis

Anders Eklöf
Title: Project work, independence and critical thinking.
Opponent: Professor Per-Olof Erixon, Umeå universitet

Doctoral thesis


Anna-Carin Ramsten
Title: Kunskaper som byggde folkhemmet. En fallstudie av förutsättningar för lärande vid teknikskiften inom processindustrin
Opponent: Professor Kenneth Abrahamsson, Luleå Universitet

Doctoral thesis

Maria Magnusson
Title: Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola
Opponent: Professor Bente Eriksen Hagtvet, Universitete i Oslo.

Doctoral thesis


Agneta Jonsson
Title: Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan
Opponent: Professor Eva Johansson, Universitetet i Stavanger

Doctoral thesis


Eva Ärlemalm-Hagsér
Title: Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

Doctoral thesis


Ulrika Bennerstedt
Title: Knowledge at play - Studies of games as members' matters
Opponent: Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet

Doctoral thesis


Monica Haraldsson Sträng
Title: Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter
Opponent: Professor Helge Strömdahl, Linköpings universitet

Doctoral thesis


Linda Bradley
Title: Language learning and technology. Student activities in web-based environments
Opponent: Professor Andreas Lund, Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo.

Doctoral thesis

Patrik Lilja
Title: Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom
Opponent: Professor Karen Littleton, Faculty of Education and Language Studies, The Open University, Milton Keynes, UK.

Doctoral thesis 

Kerstin Signert
Title: Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel
Opponent: Professor Christina Gustafsson, Uppsala universitet

Doctoral thesis 

Anne Kultti
Title: Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.
Opponent: Professor Annica Löfdahl, Karlstad

Doctoral thesis

Lise-Lotte Bjervås
Title: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys
Opponent: Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet

Doctoral thesis 

Susanne Thulin
Title: Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan
Opponent: Professor Jan-Erik Johansson, Oslo

Doctoral thesis 

Louise Peterson
Title: Values in Play - Interactional Life with the Sims
Opponent: Associate professor Anne Mette Thorhauge, Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen

Doctoral thesis

Lena Sjöberg
Title: Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policydokument
Opponent: Prof Jan Kampmann, Roskilde universitet

Doctoral thesis

Annika Bergviken Rensfeldt
Title: Opening Higher Education. Discursive transformations of distance and higher education government
Opponent: Fil dr John B Krejsler, Århus

Doctoral thesis

Anette Hellman
Title: Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola
Opponent: Prof Gunilla Halldén, Linköping.

Doctoral thesis


Gustav Lymer
Title: The work of critique in architectural education
Opponent: Dr Rod Watson

Doctoral thesis