Göteborgs universitet
Länkstig

Aktuella böcker för förskolan

Lästips på böcker för förskolan författade av forskare inom nätverket för utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling.

Pramling Samuelsson, I. & Pramling, N. (red.) (2020). Förskollärares egen forskning. Praktiska exempel. Lund: Studentlitteratur.

Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2020). Att arbeta med tema i förskolan – en metodbok. Stockholm: Liber.

Björklund, C. & Pramling Samuelsson, I. (red.) (2020). Innehållets didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. http://libris.kb.se/bib/bnx9136982xc9xbf

Pramling Samuelsson, Ingrid & Jonsson, Agneta (red.) (2017) Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek. Stockholm: Liber.

Harju-Luukkainen, Heidi & Kultti, Anne (red.) (2017) Undervisning i flerspråkig förskola. Malmö: Gleerups.

Lindgren, Anne-Li; Pramling, Niklas & Säljö, Roger (2017). Förskolan och barns utveckling. Grundbok för förskollärare. Malmö: Gleerups

Björklund, Camilla & Palmér, Hanna (2018) Matematikundervisning i förskolan. Att se världen i ljuset av matematik. Stockholm: Natur & Kultur.

Pramling, Niklas & Wallerstedt, Cecilia (2019). TEMA Lekresponsiv undervisning i förskolan. Forskning om undervisning & lärande, volym 7, Nr 1, 2019