Länkstig

Sarah Blichfeldt

Internationell handläggare

International
Centre
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Sarah Blichfeldt

Arbetar med universitetsgemensamma internationella nätverk och projekt.

Projektledare för Swetaly, ett samarbete mellan svenska och italienska lärosäten med fokus på AI, åldrande och riskutsatta forskare.

Universitetets kontaktperson i SASUF, ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten med fokus på hållbarhetsmålen. Universitetets kontaktperson i nätverket SANORD som knyter nordiska lärosäten och lärosäten i södra Afrika ihop. Universitetets kontaktperson i det europeiska nätverket SGroup. Universitetets kontaktperson i Nordic NIAS Council.

Kontakta mig om du är forskare, lärare eller doktorand vid GU och vill veta mer om möjligheterna ovan.

På Göteborgs universitet har jag tidigare jobbat på Institutionen för globala studier med bland annat kapacitetsbyggande utbildningsprojekt. Jag har också jobbat på Handelshögskolan med ansvar för vidareutveckling av skolans samarbete med offentlig sektor och för ökad arbetslivsanknytning i skolans utbildningsprogram.