Länkstig

Linn Gabrielsson

Projektledare

International
Centre
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Linn Gabrielsson

Arbetar med universitetsgemensamma internationella nätverk och projekt i Asien. Projektledare för MIRAI 2.0, ett svenskt-japanskt lärosätessamarbete med fokus på åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, AI samt innovation och entreprenörskap.

Universitetets kontaktperson för Nordic Centre Fudan, ett nordiskt nätverk för utbildnings- och forskningssamarbete i Kina, med kontor på Fudan universitets campus i Shanghai.

Kontakta mig om du är forskare, lärare eller doktorand och vill veta mer om universitetets samarbete med Japan och Kina och de möjligheter som finns!