Länkstig

Linn Gabrielsson

Projektledare

International
Centre
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Linn Gabrielsson

Arbetar med universitetsgemensamma internationella nätverk och projekt i Asien. Projektledare för SKERIC, ett svenskt-koreanskt lärosätessamarbete med fokus på forskningssamarbete kring utpekade samhällsutmaningar, forskningsbaserade startups och vetenskapsdiplomati.

Universitetets kontaktperson för Nordic Centre Fudan, ett nordiskt nätverk för utbildnings- och forskningssamarbete i Kina, med kontor på Fudan universitets campus i Shanghai.

Samordnar universitetets arbete med ansvarsfull internationalisering. Representant i CASI, ett samarbetsprojekt med fokus på förutsättningar för internationellt akademiskt samarbete i en geopolitiskt föränderlig värld.

Kontakta mig om du är forskare, lärare eller doktorand och vill veta mer om universitetets samarbete med Korea och Kina och de möjligheter som finns!