Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vasaparkens huvudbyggnad har på framsidan två lejon
Universitetets huvudbyggnad, Vasaparkens framsida
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Fakta och siffror

Göteborgs universitet i siffror. De statistiska uppgifterna är hämtade från årsredovisningen 2020.

Grundutbildning

 • 53 542 studenter
 • 29 142 helårsstudenter
 • 24 744 helårsprestationer
 • 7 046  examina

Forskning och utbildning på forskarnivå

 • 1 965 miljoner kronor i externa forskningsbidrag
 • 1 776 aktiva forskarstuderande
 • 352 nyantagna forskarstuderande
 • 266 examina

Personal

 • 6 540 anställda
 • 5 471 heltidsarbeten
 • 2 680 lärare/forskare (heltidsarbeten)
 • 765 doktorandanställningar (heltidsarbeten)
 • 2 026 teknisk/administrativ personal (heltidsarbeten)

Ekonomi

6 994 miljoner kronor i intäkter

 • 4 556 miljoner kronor i anslag
 • 2 438 miljoner kronor i externa intäkter