Länkstig

Fakta och siffror

Göteborgs universitet är ett av Sveriges största lärosäten med stor bredd inom både utbildning och forskning. Universitetet grundades 1891 och har idag mer än 53 000 studenter och 6 700 anställda. I vår årsredovisning presenterar vi året i fakta och siffror.

2023 i korthet

Göteborgs universitet har under året bidragit med kunskap och analys i svåra frågor och stått upp för värderingarna om akademisk frihet. Som ett av Sveriges största och bredaste lärosäten, med världsledande forskning och utbildning, engagerade medarbetare och entusiastiska studenter har vi tagit viktiga steg i vår strävan att vara ett universitet för världen.

Du kan läsa mer om några av årets insatser som ska bidra till att nå visionen samt mål och strategier för 2021–2024.

2023 i siffror

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  • 53 624 studenter (67% kvinnor, 33% män)
  • 28 462 helårsstudenter
  • 7 150 examina

Utbildning på forskarnivå

  • 2 002 forskarstuderande (60% kvinnor, 40% män)
  • 266 examina

Forskningsbidrag

  • 2 205 miljoner kronor (87% nationella, 13% internationella)

Personal

  • 6 707 anställda (60% kvinnor, 40% män)
  • 5 590 årsarbetare

Intäkter

  • 7 810 miljoner kronor (62% forskning, 38% utbildning)

Göteborgs universitets årsredovisningar

Du kan läsa mer om universitetets resultat i årsredovisningen, som beslutas av universitetets styrelse och lämnas till regeringen senast den 22 februari varje år.