Bild
Vasaparkens huvudbyggnad har på framsidan två lejon
Universitetets huvudbyggnad, Vasaparkens framsida
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Fakta och siffror

Göteborgs universitet i siffror. De statistiska uppgifterna är hämtade från årsredovisningen 2022.

Grundutbildning på grund och avancerad nivå

  • 53 845 studenter (66% kvinnor, 34% män)
  • 28 665 helårsstudenter
  • 7 122 examina

Forskning och utbildning på forskarnivå

  • 2076 miljoner kronor i externa forskningsbidrag
  • 1 969 aktiva forskarstuderande
  • 303 doktorsexamina

Personal

  • 6 670 anställda
  • 5 541 heltidsarbeten

Ekonomi

  • 7 492 miljoner kronor i intäkter (39% utbildning, 61% forskning)