Bild
Vasaparkens huvudbyggnad har på framsidan två lejon
Universitetets huvudbyggnad, Vasaparkens framsida
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Fakta och siffror

Göteborgs universitet i siffror. De statistiska uppgifterna är hämtade från årsredovisningen 2021.

Grundutbildning på grund och avancerad nivå

 • 55 907 studenter (66% kvinnor, 34% män)
 • 30 015 helårsstudenter
 • 7 032 examina

Forskning och utbildning på forskarnivå

 • 2098 miljoner kronor i externa forskningsbidrag
 • 1 850 aktiva forskarstuderande
 • 356 nyantagna forskarstuderande
 • 258 doktorsexamina
 • 8  licentiatexamina

Personal

 • 6 628 anställda
 • 5 529 heltidsarbeten
 • 2 691 lärare/forskare (heltidsarbeten)
 • 797 doktorandanställningar (heltidsarbeten)
 • 2 041 teknisk/administrativ personal (heltidsarbeten)

Ekonomi

 • 7 302 miljoner kronor i intäkter
 • 198 miljoner i verksamhetsutfall