Länkstig

Susanne Fredholm

Gästlärare

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg

Om Susanne Fredholm

Susanne Fredholm är forskare och lektor på Bebyggelseantikvariskt program, Institutionen för kulturvård. Hon är också senior utredare med inriktning kulturarv på WSP, ett av världens ledande konsultföretag, där hon utför antikvariska uppdrag inom transport- och stadsplaneringssektorn.

Fredholm är kopplad till forskningsklustret Curating the City på Centre for Critical Heritage Studies (GU och University College London). Hon ingår också i HERILAND, en Marie Curie finansierad forskarskola om framtida kulturarvsförvaltning.

Handledning av doktorander

Maitri Dore: preliminär titel: How does heritage shape the future city? Reflections from Gothenburg and Mumbai. Diss. in Conservation. Del av HERILAND. Start 1 September, 2019.

Undervisningsområden

Kulturmiljöplaneringens villkor och regelverk; Kulturmiljövårdens teori och metod; Kritiska perspektiv på kulturarv arbetet med Agenda 2030; Handledning av uppsatser på master nivå.

Nuvarande forskningsprojekt

2019-2023: “Ekosystemtjänster - en integrativ metod för hållbara vistelsemiljöer i praktiken?” Formas. Forskarlag: Petra Adolfsson, Ingegärd Eliasson, Annelie Sjölander-Lindqvist.

2020–2021: TEKLA 2030: Transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskap. Riksantikvarieämbetet. Forskarlag: Hans Antonsson, Mia Björckebaum, Carl-Johan Sanglers, Krister Olsson.

Tidigare forskningsprojekt

2018–2020: “Min plats i Biosfären.” Formas. Forskarlag: Ingegärd Eliasson, Eva Gustavsson, Vänermuseet, Biosfärkontoret Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett transdisciplinärt kommunikationsprojekt med syfte att kommunicera resultat som tagits fram i forskningsprojektet "Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning" finansierat av Riksantikvarieämbetet.

2016–2019: “Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning.”Riksantikvarieämbetet. Forskarlag: Ingegärd Eliasson, Igor Knez.

2018–2019: “Kulturmiljöarbete och fysisk planering. Roller och ansvar.” Riksantikvarieämbetet. Forskarlag: Krister Olsson, Maria Håkansson, Elin Sahlin, Johanna Alton.

2018–2019: “Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel.” Riksantikvarieämbetet. Forskarlag: Magnus Rönn, Benjamin Grahn Danielsson, Krister Olsson, Freja Frölander.

2017–2019: “Samverkan (om kulturmiljö) över professionsgränser. Fallstudie Västlänken”
The Swedish Traffic Administration (Trafikverket). Research team: Krister Olsson, Ola Wetterberg

2013–2016: “Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänster.Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Forskarlag: Anna Tengberg, Ingegärd Eliasson, Igor Knez, Malin Weijmer, Gaaltjie (Sydsamiskt kulturcentrum), Länsstyrelsen Jämtland, Fjällmuseet.