Länkstig

Susanne Fredholm

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
3260
Postadress
Box 130
405 30 Göteborg

Om Susanne Fredholm

Forskare och lektor på Bebyggelseantikvariskt program, Institutionen för kulturvård. Kopplad till forskningsklustret Curating the City på Centre for Critical Heritage Studies (GU och University College London) och ingår också i HERILAND, en Marie Curie finansierad forskarskola om framtida kulturarvsförvaltning.

Undervisningsområden Kritiska perspektiv på och metoder för kulturmiljöanalys inklusive historik, karaktärisering, värdering och konsekvensbedömning; kulturmiljölagstiftning; vetenskaplig teori och metod.

Pågående forskningsprojekt:

“Ekosystemtjänster - en integrativ metod för hållbara vistelsemiljöer i praktiken?” Formas.

“Cirkulär ekonomi och kulturarvsarbete - praktikorienterad begreppsutveckling” Riksantikvarieämbetet

“Towards a European Heritage Interpretation Curriculum” Erasmus+