Länkstig

Ola Wetterberg

Professor emeritus

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg

Om Ola Wetterberg

Professor i kulturvård med inriktning mot den byggda miljön. Proprefekt. Jag är starkt engagerad i tvärvetenskaplig och professionsöverskridande utbildning och forskning. Föreståndare för Center for Critical Heritage Studies CCHS, ett samarbete mellan GU och University College London (UCL).

Min forskning sker inom två relaterade områden: urbana och kyrkliga kulturarv. Mina nuvarande projekt handlar om förändrade värden och nya användningar av kyrkligt kulturarv i samtida kontext. I min forskning är de professionshistoriska perspektiven framträdande. Ett kompletterande intresse är den kommunaltekniska utvecklingen, och jag har skrivit en historisk bok om renhållning och återvinningsteknologi.

Jag är engagerad i den Marie Curie finansierade forskarskolan HERILAND.

Som lärare ger jag en årligt återkommande kurs i Kulturvårdens teori och historia, och arrangerar en studieresa till Rom. Jag föreläser också i ämnen som stadshistoria, kulturvårdshistoria och stadsanalytiska metoder. I undervisningen försöker jag i möjligaste mån anknyta till min forskning och involvera studenter i arbetet.