Länkstig

Ola Wetterberg

Proprefekt

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg

Proprefekt

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg

Om Ola Wetterberg

Professor i kulturvård med inriktning mot den byggda miljön. Proprefekt. Jag är starkt engagerad i tvärvetenskaplig och professionsöverskridande utbildning och forskning. Föreståndare för Center for Critical Heritage Studies CCHS, ett samarbete mellan GU och University College London (UCL).

Min forskning sker inom två relaterade områden: urbana och kyrkliga kulturarv. Mina nuvarande projekt handlar om förändrade värden och nya användningar av kyrkligt kulturarv i samtida kontext. I min forskning är de professionshistoriska perspektiven framträdande. Ett kompletterande intresse är den kommunaltekniska utvecklingen, och jag har skrivit en historisk bok om renhållning och återvinningsteknologi.

Jag är engagerad i den Marie Curie finansierade forskarskolan HERILAND.

Som lärare ger jag en årligt återkommande kurs i Kulturvårdens teori och historia, och arrangerar en studieresa till Rom. Jag föreläser också i ämnen som stadshistoria, kulturvårdshistoria och stadsanalytiska metoder. I undervisningen försöker jag i möjligaste mån anknyta till min forskning och involvera studenter i arbetet.