Länkstig

Institutionen för kulturvård

Vid Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Fax
031-786 47 03
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg
Leveransadress
Guldhedsgatan 5c
41320 Göteborg


Om Institutionen för kulturvård

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/kulturvard

Institutionen för Kulturvård har sin verksamhet förlagd till två orter; Göteborg och Mariestad. Kontaktuppgifter till Mariestad: Institutionen för kulturvård, Box 77, 542 21 Mariestad, Leverans/Besöksadress: Magasinsgatan 4, 542 30 Mariestad

De frågor vi arbetar med vid Institutionen för kulturvård spänner över flera olika kunskaps- och verksamhetsområden. Mötet mellan naturvetenskapliga, humanistiska, samhällsvetenskapliga, tekniska och hantverkliga perspektiv kännetecknar utbildning och forskning.

Bred kompetens i kollegiet och dialog och samverkan med andra institutioner, i både utbildning och forskning, är viktiga förutsättningar för ämnesutveckling och professionell kunskap med djup och bredd. Kulturvård samverkar med flera andra institutioner på Göteborgs universitetet och andra högskolor och med många andra aktörer utanför universiteten, till exempel Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan.