Länkstig

Linus Lilja

Doktorand

Avd för anestesiologi och intensivvård
Telefon
Postadress
Gothenburg

Om Linus Lilja

Linus Lilja disputerar 5 maj 2021

Läsa en kort sammanfattning om hans avhandling; "Läkarens prognoser vid hjärtstopp kan påverkas av flera faktorer visar ny avhandling"

Länk till avhandlingen; "Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest – clinical and neurophysiological aspects"