Länkstig

Sofia Klingberg

Universitetslektor

Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Besöksadress
Medicinaregatan 13 plan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 459
40530 Göteborg

Om Sofia Klingberg

Jag är medicine doktor i klinisk nutrition, lektor vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition och legitimerad dietist. Jag disputerade 2012 på en avhandling och kostintag av naturligt förekommande växtsteroler och kardiovaskulär risk.

Forskning

Min forskning har främst fokuserat på studier av olika nutritionsrelaterade aspekter av kardiovaskulär risk, med ett särskilt intresse för kvinnors hälsa, samt studier av livsmedelsintroduktion under spädbarnstiden.

Undervisning

Jag undervisar på dietistprogrammet på grund- och avancerad nivå samt handleder studenter på kandidatnivå. Sedan 2019 är jag programansvarig samt internationaliseringsansvarig lärare på dietistprogrammet.