Länkstig

Annie Guo

Doktorand

Avd för pediatrik
Telefon
Besöksadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg
Postadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg

Om Annie Guo

Om Annie

Annie är utbildad dietist med en masterexamen i klinisk nutrition. Hon arbetar som doktorand på avdelning för Pediatrik i Karl Mårilds grupp Gastrointestinal Epidemiology och har en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund inom onkologi, odontologi, dietetik och folkhälsovetenskap. Hon har arbetat kliniskt på Karlskoga Lasarett i Region Örebro.

Doktorandprojekt

I Annies doktorandprojekt studeras tidiga miljöfaktorer och risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), omfattande Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit. Miljöfaktorer som omfattas är kost, hygien samt exponering för infektioner och antibiotika. Storskaliga data från svenska ABIS och norska MoBa studierna används som tillsammans omfattar över 100,000 barn som följts från födsel till sen tonår/tidigt vuxenliv. Doktorandprojektet är en del av ett pågående samarbete mellan Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Oslos universitet.

Forskning

Under 2023 var Annie gästforskare på Norges Folkhälsoinstitut under tre månader.

Sedan 2019 samarbetar Annie med professor Magnus Hakeberg och Ulla Wide där hon analyserar kostdata från Kost och Oral Hälsa studien.

Annie medverkar även i projekt som undersöker samband mellan kost och utveckling av psoriasis och celiaki.

Media