Länkstig

Sara Thomée

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sara Thomée

Jag undervisar och forskar med inriktning på arbete och hälsa. Är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat inom arbets- och miljömedicin. Forskningsfokus: Informations- och kommunikationsteknikanvändning och hälsa, ungas arbetshälsa, elolycksfall i arbetet, psykosocial arbetsmiljö. Jag leder för närvarande ett projekt om mobilbeteenden i sociala situationer i arbetslivet och samband med social arbetsmiljö. I undervisningen är jag f a engagerad i den verksamhetsförlagda utbildningen för psykologstudenter samt inom hälsopsykologi.

I am a teacher and researcher in the field of work and health. I am a registered psychologist and have previously worked within occupational and environmental medicine. Research areas: Information and communication technology use and health, young workers' health, occupational electrical accidents, psychosocial work factors. I currently lead a research project on mobile phone behavior in social contexts at work and its relationship with psychosocial work environment factors. My teaching mainly involves the practicum/internship for psychology students and within health psychology.