Länkstig

Sara Thomée

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sara Thomée

Jag är lärare och forskare med inriktning på arbete och hälsa. Är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat inom arbets- och miljömedicin. Jag blev medicine doktor 2012 och docent i psykologi 2020. Huvudsakligt forskningsfokus: Informations- och kommunikationsteknikanvändning och hälsa, ungas psykiska hälsa och arbetshälsa, elolycksfall i arbetet, psykosocial arbetsmiljö. Jag leder för närvarande ett projekt om mobilbeteenden i sociala situationer i arbetslivet och samband med social arbetsmiljö. I undervisningen är jag främst engagerad i den verksamhetsförlagda utbildningen för psykologstudenter, arbets- och organisationspsykologi, samtalsmetodik, hälsopsykologi samt uppsatshandledning.