Länkstig

Ramona Schenell

Universitetslektor, adjungerad

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ramona Schenell

Ramona Schenell är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdvetenskap och adjungerad lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Ramona arbetar som utvecklingsledare forskning och utveckling på Utvecklings- och kompetenscenter i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad med uppdrag att göra forskning och utveckling till en naturlig del av den kommunala verksamheten, bland annat genom att ta fram förvaltningens första forskningsinfrastruktur och projektleda uppstarten av akademiskt vård- och omsorgsboende.

Sedan 2021 är Ramona styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening som arbetar för sjuksköterskors professionsutveckling. Föreningens uppdrag är att leda, utveckla och nyttiggöra professionens kunskapsområde omvårdnad med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg.

Forskning

Ramonas avhandlingsarbete handlade om självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende. Efter disputationen har Ramona fortsatt med forskning inom äldreområdet och nära vård samt inom pedagogik och lärande. Ramona tillhör en Fortefinansierad forskargrupp som mellan 2023 och 2029 driver ett forskningsprogram om våld och övergrepp mot äldre.

Forskargrupper och nätverk:

Ramona deltar i ett antal forskarnätverk, bland annat:

Vårdforskning i Samverkan

Tema: Nära vård

Nära vård Göteborgsregionen

Vård vid långvariga tillstånd

Utbildning

Ramona har lång erfarenhet av undervisning, främst inom palliativ vård, på institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Inom ramen för sin adjungering undervisar Ramona sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå och är kursansvarig för palliativ vård i grundutbildningen.

Samverkan

Ramona driver samverkansfrågor för att bygga broar mellan kommun och akademi. Hon har bland annat lett arbetet med att ta fram en överenskommelse om samverkan mellan äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och institutionerna för vårdvetenskap och hälsa, neurovetenskap och fysiologi och socialt arbete. Överenskommelsen syftar till att öka samverkan inom verksamhetsintegrerat lärande, utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utveckling och kombinerade uppdrag.