Länkstig

Lars Förlin

Seniorforskare

Inst f biol o miljövet -
Zoologen
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
413 90 Göteborg
Postadress
Box 463
405 30 Göteborg

Om Lars Förlin

Mitt forskningsintresse är ekotoxikologi och omfattar utveckling, validering och tillämpning av känsliga och specifika biomarkörer, toxicitet av blandningar och biologisk effektövervakning för bedömning av risker och effekter av miljöföroreningar. Den biologiska miljöövervakningen görs främst på fisk som insamlas från kustområden med olika grad av miljöföroreningar. Syftet är att fånga upp påverkan från utsläpp från punktkällor av miljöföroreningar men lika viktigt är också att undersöka påverkan av föroreningar från diffusa utsläpp.