Länkstig

William Hedley Thompson

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6, plan 3
41756 Göteborg
Rumsnummer
SVEA 438
Postadress
Box 100, (Forskningsgången 6, Lindholmen)
41296 Göteborg

Om William Hedley Thompson

Forskning

Mina forskningsteman inkluderar kognitiv neurovetenskap, metavetenskap och nätverksteori. Dessa inkluderar:

  • Forskning inom kognitiv neurovetenskap för olika kognitiva funktioner och i flera kliniska populationer. Här utvecklar och tillämpar jag nya metoder relaterade till analys av beteende- och neuroavbildningsdata. Metoderna härstammar vanligtvis från temporal nätverksteori, som analyserar komplexa sammanlänkade system över tiden.
  • Förståelse och förbättring av vetenskap och vetenskapliga metoder. Mitt arbete här inkluderar att studera läsbarheten av vetenskapliga texter, återanvändning av data, medierapportering av forskning och om hypoteser.
  • Utveckling av metoder och mjukvara relaterade till nätverksteori och neuroavbildning. Framförallt om (temporala) nätverksmetoder. Mjukvaran inkluderar teneto och netplotbrain. Jag har också bidragit till templateflow och olika andra projekt.

Bakgrund

  • Kandidatexamen i teoretisk filosofi (GU),
  • Masterexamen i kognitionsvetenskap (University of Amsterdam)
  • Doktorsexamen i kognitiv neurovetenskap (Karolinska Institutet)
  • Postdoktorer relaterade till kognitiv neurovetenskap och metavetenskap (Karolinska Institutet och Stanford)
  • Universitetslektor i kognitionsvetenskap (GU. Sedan 2022)

Undervisning

Forskningsmetoder, kognitionsfilosofi, nätverksteori.