Länkstig

Maja Sohlin

Anknuten till forskning

Avd för medicinsk
strålningsvetenskap
Besöksadress
Sahlgrenska sjukhuset, MR-huset, Bruna stråket 13, plan 2
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska sjukhuset, MR-huset, Bruna stråket 13, plan 2
41345 Göteborg