Länkstig

Jeanette Sundhall

Universitetslektor

Avdelningen för
genusvetenskap
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D227
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Jeanette Sundhall

Forskning

Just nu forskar jag i projektet Skola i samhället - elever, skolledare och lärare som politiska subjekt, finansierat av Vetenskapsrådet. Där undersöker jag, tillsammans med projektledare Eva Reimers och David Lifmark (båda från Didaktik och pedagogisk profession) samt Lena Martinsson (Genusvetenskap), hur olika strider kopplade till demokratiska frågor tar plats i skolan och hur elever, rektorer och lärare i och med detta kan bli till som politiska subjekt. Vi följer hur politiska strider får betydelse för, och leder till, politisk handling för elever, lärare och rektorer i specifika situationer. De händelser vi studerar kännetecknas av att de lokala kamperna knyts till nationell och/eller internationell politik och transnationella rörelser. Det kan till exempel handla om rasism, klimatet eller hbtqi+frågor.

Frågan om hur just barn och unga blir till som politiska subjekt forskade jag om när jag 2014-2016 följde Göteborgs ungdomsfullmäktige. Där var jag intresserad av hur barn och vuxna samarbetar i ett projekt som syftar till barns rätt till delaktighet i samhället. Något jag såg då var hur vuxenhetsnormer kan sätta gränser för barns möjligheter att delta i demokratiska processer och bli betraktade som självklara politiska subjekt.

Mitt intresse för barns rätt till delaktighet började när jag skrev min avhandling: Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningstexter (2012). Där diskuterar jag ålder som maktordning, ålderskategoriseringen barn och hur genusvetenskap och feministisk teori inte självklart inkluderar barn som en underordnad kategorisering i centrala diskussioner. Jag diskuterar också hur vuxenhet är naturaliserad. En fråga som jag ständigt återkommer till. I avhandlingen analyserar jag hur barns rätt till delaktighet, skydd och omsorg uttrycks av familjerättens utredare. Det empiriska materialet består av dokument som familjerättens utredare skriver på uppdrag av tingsrätten i tvister om vårdnad, boende och umgänge där det förekommer uppgifter om våld från pappan mot mamman.

Undervisning

Jag är anställd som lektor i kulturvetenskap och undervisar förutom i genusvetenskap, i barn- och ungdomskultur, kulturanalys, Scandinavian Studies och på lärar- och förskollärarprogrammet.

Allmänt

Jag har ett uppdrag som koordinator för det internationella masterprogrammet Gendering Practices samt för utbildning på grundnivå i genusvetenskap.

Samverkan

Jag har vid ett flertal tillfällen föreläst om barns och ungas rätt till delaktighet och vuxenhetsnormer. Jag är medlem i forskningsnättverket BiG - nätverk för barnkulturforskning i Göteborg.