Länkstig

Jeanette Sundhall

Universitetslektor

Avdelningen för
genusvetenskap
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D227
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Jeanette Sundhall

Forskning

Min forskning handlar om makt, ålder, ålderskategoriseringar, barns rättigheter och vuxenhet. I mitt senaste forskningsprojekt Barn som politiska subjekt följer jag Göteborgs ungdomsfullmäktige och forskar om barns rätt till delaktighet och möjlighet till deltagande i demokratiska processer.

Jag disputerade 2012 i genusvetenskap med avhandlingen Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningstexter. Där diskuterar jag ålder som maktordning, ålderskategoriseringen barn och hur genusvetenskap och feministisk teori inte självklart inkluderar barn som en underordnad kategorisering i centrala diskussioner. Jag diskuterar också hur vuxenhet är naturaliserad. I avhandlingen analyserar jag hur barns rätt till delaktighet, skydd och omsorg uttrycks av familjerättens utredare. Det empiriska materialet består av dokument som familjerättens utredare skriver på uppdrag av tingsrätten i tvister om vårdnad, boende och umgänge där det förekommer uppgifter om våld från pappan mot mamman.

Sedan disputationen har jag fortsatt på teman som rör ålder, makt och kategoriseringar.

Undervisning

Jag arbetar som lektor i kulturvetenskap och undervisar förutom i genusvetenskap, i kulturanalys, Scandinavian Studies och på förskollärarprogrammet. Min undervisning är till största del forskningsanknuten och handlar alltså om frågor som rör makt och kategoriseringar.

Samverkan

Jag har vid ett flertal tillfällen föreläst om barns rättigheter och vuxenhetsnormer. Jag är medlem i två olika forskningsnättverk: AgeS; nätverk för åldersforskning i Sverige; samt nätverket för barnkulturforskning i Göteborg – BiG.