Länkstig

Kenneth Nyberg

Universitetslektor

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J607
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kenneth Nyberg

Presentation

Universitetslektor i historia. Född 1971, fil. dr i historia 2001 och docent 2010.

Efter disputationen var jag under några år anställd som forskare i ett projekt vid Uppsala universitet, men har annars främst varit verksam i Göteborg. Jag började undervisa vid institutionen 1998, ofta på kurser inom lärarutbildningen som jag också varit studierektor och studievägledare för. Efter en period som ordförande i Göteborgs universitets lärarutbildningsnämnd (2010–2011) och några års arbete med ett större forskningsprojekt (2011–2014) ägnar jag mig för närvarande främst åt undervisning och kursutveckling med tyngdpunkt på nätbaserad utbildning, ”blended learning” och digital humaniora. Under åren 2014–2018 var jag ledamot av Humanistiska fakultetsstyrelsen, och sedan 2018 är jag ledamot av universitetets kvalitetsutskott.

Forskning

Jag disputerade 2001 på avhandlingen Bilder av Mittens rike. Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–1912. Åren 2002–2005 ingick jag i det tvärvetenskapliga projektet ”Att lära och lära ut i vetenskapens tjänst – en studie av Linné och hans lärjungar” vid Uppsala universitet, vilket bl.a. resulterade i att Hanna Hodacs och jag skrev boken Naturalhistoria på resande fot. Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige (2007). Jag har också skrivit ett antal artiklar och bokkapitel om framför allt vetenskapligt resande under 1700-talet (se bibliografi nedan).

Sedan 2008 har jag i varierande omfattning och parallellt med annat arbete ägnat mig åt fördjupade studier av en av Linnés elever, Pehr Löfling, som under 1750-talets första hälft verkade först i Madrid och sedan i Cumana i dagens Venezuela. Syftet med det projekt om honom som Riksbankens Jubileumsfond finansierade 2011–2014, ”Pehr Löfling och kunskapens globalisering 1729–1756”, var i grunden att med ett biografisk-geografiskt angreppssätt utforska den linneanska naturalhistoriens omförhandlingar i olika sammanhang: Sverige, Spanien och Sydamerika. Med Löfling som exempel har jag bland annat undersökt relationen mellan vetenskap, kolonialism och globalisering som en del av den svenska historien, vilken annars ofta skildras inom snävt nationella eller europeiska ramar. Även om det inte är helt klart vad mitt nästa större projekt blir, kommer troligen också det att vara inriktat på någon aspekt av Sveriges globala historia under den tidigmoderna epoken.

Mer om mig och min forskning

På min personliga webbplats (http://kennethnyberg.org) och Löflingprojektets sajt (http://pehrlofling.wordpress.com) går det att läsa mer om min forskning och ladda ner ett antal av mina skrifter i fulltext. Mitt intresse för de framväxande vetenskapsfält som kallas digital historia och digital humaniora (DH) har dessutom avsatt spår i form av den webbaserade boken Historia i en digital värld (http://digihist.se), som jag tillsammans med den finländska historikern Jessica Parland-von Essen är huvudförfattare till.