Länkstig

Elias Markstedt

Undersökningsledare, bitr

SOM-institutet
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b, plan 5
41313 Göteborg
Rumsnummer
529
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Elias Markstedt

Doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 2018. Kopplad till Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics och SOM-institutet.

I min avhandling undersöker jag hur graviditet och föräldraskap kan påverka skillnader i informationsinhämtning, politisk åskådning och engagemang.

Mellan 2011 och 2018 jobbade jag på SOM-institutet och Laboratory of Opinion Research (LORE) med enkätmetodik.