Länkstig

Jenny Stenberg

Forskare

Gothenburg Research Institute, GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Jenny Stenberg

Jenny Stenbergs forskning som är aktionsinriktad fokuserar på sociala aspekter och särskilt på medborgarinflytande när det gäller stadsutveckling. Hon har ett särskilt intresse för miljonprogrammets bebyggelse då det står inför en omfattande upprustning men även för befolkningen i dessa områden vars energi och kunskap borde vara en tillgång i stadens utveckling. Dessa intressen har fört med sig att hennes forskningsmetod är transdisciplinär, vilket betyder att hon betraktar alla aktörer i samhället – forskare, kommunanställda och medborgare – som kunskapsproducenter, kunskapsbärare och kunskapskonsumenter i forskning. Information om forskningsprojekt: codesigncities.se