Länkstig

Hans Abrahamsson

Anknuten till forskning

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Hans Abrahamsson

  • Docent i Freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier
  • Gästprofessor i Globala politiska studier, Malmö Högskola

Forskningsområde Internationell politisk ekonomi. Sveriges politik för global utveckling. Globaliseringens lokala uttryck. Städers roll i den framtida världsordningen. Villkor för socialt hållbar stadsutveckling.

Pågående forskning Pågående forskning handlar om det sätt på vilket tre sammanlänkande förändringsprocesser i form av globalisering, migration och urbanisering flätar ihop det lokala med det globala och påverkar förutsättningarna för en socialt hållbar utveckling i svenska kommuner. På uppdrag av Sverige Kommuner och Landsting (SKL) har en omfattande forskningsstudie justs avslutats kring dessa frågor som bland annat pekar på vikten av den roll som medskapande och medborgardialog spelar för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Abrahamsson, Hans (2018) Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog, Stockholm: Sverige Kommuner och Landsting (laddas ner från www.omvarldskunskap.se).

Pågående forskningsarbete speglar forskningsstudien upplägg och omfattar tre områden 1: Den globala politiska ekonomins dynamik - Hur utvecklingsdiskurser skapas, globala regelverk utformats och vilka samhällsutmaningar de ställer oss inför. Vilken roll spelar Agenda 2030 som transformativt verktyg för samhällsförändring. 2: Sverige i en värld i förändring - Vilka uttryck tar sig världsekonomins utveckling här i Sverige och hur påverkas förutsättningarna för en socialt hållbar samhällsutveckling. 3: Makt, medskapande och manöverutrymme - Aktuellt manöverutrymme och vad som krävs för att detta skall kunna utvidgas och utnyttjas. Vilken roll spelar medskapande och medborgardialog för en lokalt hållbar utveckling.  

 

 

Globaliseringens lokala uttryck - städer som noder för global samhällstyrning eller som slagfält för sociala konflikter?

Motstånd och förändring. Politik och solidaritet i vår tid.

Understanding World Order, Continuity and Change – Security, Development and Justice in the Global Era.

Abrahamsson, Hans, 2012. "Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter", Rapport till den Sociala Hållbarhetskommissionen i Malmö

Abrahamsson, Hans, 2012. " Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? The role of dialogue in social sustainability " Konferenspapper till IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world Gothenburg, September 16-19 2012  Bidrag till utvärderingen av 'Göteborgshändelserna' 2001:

Globaliseringen och dess kritiker: Göteborgshändelserna i ett globalt perspektiv (197 kb)Göteborgsmodellen - konflikthantering genom utvidgad demokrati (233 kb)