Länkstig

Utvecklingspsykologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) studeras olika aspekter av individers psykologiska utveckling och livsvillkor. GRID har länge haft fokus på unga, men vi intresserar oss också för människans utveckling över hela livet.

Några av de frågor som vår forskning handlar om rör identitet, personlighetsutveckling, kroppsuppfattning, föräldraskap, relationer och mobbning.

De olika sociala sammanhang individer befinner sig i är centrala i vår forskning, bland annat har många av våra studier undersökt betydelse av digitala medier för utvecklingen. Flera av studierna som bedrivs av oss i GRID är longitudinella där vi följt barn från tidig ålder upp i vuxenåren.