Länkstig

Christina Skodras

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 378
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Programansvarig

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg