Länkstig

Göran Sandström

Anknuten till forskning

Avd för anestesiologi och
intensivvård
Besöksadress
Wallenberglab/su
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Göran Sandström

Specialist i allmän internmedicin 2004 och anestesi och intensivvård 2007. Överläkare i anestesi och intensivvård 2011. Studierektor för AT och ST utbildning anestesi och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, efter detta sektionschef och verksamhetschef vid samma sjukhus. Disputerade 2014 på Institutionen för medicin på betydelsen av järn- och blodbrist hos unga elitidrottande kvinnor, förekomst, diagnostik och behandling. Fortsatt forskning i tre olika spår: hyperbar oxygenbehandling, dels effekter av dykning på människokroppen och då särskilt bubbeleffekt och hjärnskademarkörer, dels effekten av HBO på osteoradionekros i huvud-halsregionen, prehospital användning av blodprodukter, dels effekter av användning av helblod på skadeplats och under transport, dels användning av frystorkad plasma i samma situationer, prehospital hypotermi, genes, diagnostik, behandling. Engagerad i utbildning av läkarstudenter T8 och TYK, ST-läkare i anestesi och intensivvård, At-läkare, sjuksköterskor under vidareutbildning samt specialister i anestesi och intensivvård, infektionssjukdomar, internmedicin m fl. Forskare och doktorandhandledare vid avdelningen för anestesi och intensivvårs, Institutionen för kliniska vetenskaper. Har ett stort intresse och engagemang i frågor som rör totalförsvar, civil-militär samverkan och katastrofmedicin.

Han sitter även med i styrgruppen för Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgsuniversitet, ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inrikning mot totalförsvar. Centrumet bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig.

Pressmeddelande 230830: Arm- och skallskador vanligast hos civila i krig, Skador på armar och huvud är de vanligaste hos civila i krig, både barn och vuxna. Det visar en vetenskaplig rapport från Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgs universitet.