Länkstig

Fredrik Bondestam

Föreståndare

Nationella sekretariatet för
genusforskning
Telefon
Postadress
Box 709
40530 Göteborg

Om Fredrik Bondestam

Allmänt

Jag är docent i sociologi vid Uppsala universitet och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, inklusive NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Min forskning omfattar organisatorisk förändring inom högre utbildning och forskning, feministisk pedagogik, genusbaserat våld och trakasserier, risker och maskuliniteter, samt jämställdhetsintegrering i teori och praktik. Som senior forskningsledare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, utvecklade jag nya genusperspektiv på ledning, styrning och organisering av högre utbildning. Jag har även ansvarat för regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering i svensk högskolesektor 2016-2017, och deltar för närvarande i flera EU-finansierade Horizon2020-projekt om genusbaserat våld i ERA.

Uppdrag (i urval)

  • SE National Expert, EU, ERA Action 5 Sub-Group on Gender Equality, 2023-03-15—
  • SE National Expert, EU, ERAC SWG GRI, 2019-01-01—2022-06-30
  • SE National Expert, EU, SiS-net, Expert Group for Swafs, H2020, 2015-09-01—
  • Ledamot, svenska regeringens samarbetsgrupp för jämställdhet i ERA, 2016-01-01—2017-12-31
  • Ledamot, svenska regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan, 2015-05-01—2018-06-30

EU-projekt (i urval)