Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svårigheter att hitta ord vid stroke och progredierande neurologiska sjukdomar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

Kort beskrivning

I projektet undersöks hur förmågan att hitta ord och kommunicera i vardagen påverkas hos personer som drabbats av hjärnskada i samband med stroke, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS).

Varje år insjuknar ett stort antal människor i sjukdomar som leder till hjärnskador med anomi som följd, dvs. svårigheter att hitta ord. Anomi uppstår ofta efter en stroke eller i samband med fortskridande neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom (PS) och multipel skleros (MS). Att inte hitta rätt ord när man försöker berätta om något kan vara extremt frustrerande och kan även få stora negativa konsekvenser både för hur man själv upplever sin delaktighet i vardagslivet och hur andra uppfattar en som person. 

Video (1:30)
En kvinna med afasi försöker beskriva innehållet i en bild.

Ofta hittar man olika kommunikativa strategier för att man ändå ska kunna uttrycka sig och få vardagen att fungera. En förstående kommunikationspartner kan också underlätta samtalet genom att erbjuda olika former av stöd. Kommunikationspartnern kan stödja både förståelse och uttrycksförmåga genom att skriva upp stödord till det man pratar om. Bilder kan också fungera för att visa vad man vill säga, och kommunikationspartnern behöver vara uppmärksam på gester och andra ledtrådar.

Video (1:49)
Ett samtal om en resa med stöd i text, bild och gester

I projektet undersöks hur olika typer av neurogena kommunikationsstörningar påverkar förmågan att benämna objekt och aktiviteter och hur detta kan mätas. Vidare utforskas hur personer med anomi själva upplever sina svårigheter och vilka kommunikativa strategier som används i vardagliga samtal, samt olika typer av träningsprogram för att förbättra förmågan att hitta ord.