Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svårigheter att hitta ord vid stroke och progredierande neurologiska sjukdomar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

Kort beskrivning

I det aktuella projektet undersöks hur olika typer av neurogena kommunikationsstörningar påverkar förmågan att benämna verb och substantiv hos personer med hjärnskada efter stroke eller med PS eller MS samt vilka kommunikativa strategier som används i vardagliga samtal.

Varje år drabbas tusentals vuxna människor av hjärnskador som ger anomi, dvs. svårigheter att hitta ord. Anomi uppstår ofta efter en stroke eller i samband med fortskridande neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom (PS) och multipel skleros (MS). Förmågan att benämna substantiv och verb kan drabbas i olika utsträckning.

I det aktuella projektet undersöks hur olika typer av neurogena kommunikationsstörningar påverkar förmågan att benämna verb och substantiv hos personer med hjärnskada efter stroke eller med PS eller MS samt vilka kommunikativa strategier som används i vardagliga samtal. Slutligen utvärderas behandlingseffekt av olika träningsprogram för förbättring av ordfinnandet. I projektet används kvantitativa och kvalitativa bedömningsmetoder.