Länkstig

Eva Löfgren

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
3254
Postadress
Box 130
405 30 Göteborg

Om Eva Löfgren

Undervisningsområden Bebyggelsehistoria Rumsteori Vetenskaplig teori och metod

Forskningsområden Rum och samhälle. Kyrkan som kulturarv. Landsbygdens offentliga rum

Övrigt För närvarande verksam i forskningsprojekten, 'Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker' (Vetenskapsrådet 2020-2023), samt 'Historisk betong' (Riksantikvarieämbetet 2020-2022). Tidigare verksam i projekten 'Hur blev Svenska kyrkan ett nationellt kulturarv?' (Vetenskapsrådet 2014-2019), 'Gamla kyrkor - nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälle (Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan 2012-2015) samt ALTERheritage Adapting Learning Tools for Europe's Religious Heritage (Leonardo 2013-2015).

2013-2018 recensionsansvarig och redaktionsmedlem i Bebyggelsehistorisk Tidskrift.

2011-2014 redaktör för tidskriften Byggnadskultur (Svenska Byggnadsvårdsföreningen)