Länkstig

Eva Löfgren

Om Eva Löfgren

Undervisningsområden Bebyggelsehistoria Rumsteori Vetenskaplig teori och metod

Forskningsområden Rum och samhälle. Kyrkan som kulturarv. Landsbygdens offentliga rum

Övrigt För närvarande verksam i forskningsprojekten, 'Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker' (Vetenskapsrådet 2020-2023), samt 'Historisk betong' (Riksantikvarieämbetet 2020-2022). Tidigare verksam i projekten 'Hur blev Svenska kyrkan ett nationellt kulturarv?' (Vetenskapsrådet 2014-2019), 'Gamla kyrkor - nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälle (Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan 2012-2015) samt ALTERheritage Adapting Learning Tools for Europe's Religious Heritage (Leonardo 2013-2015).

2013-2018 recensionsansvarig och redaktionsmedlem i Bebyggelsehistorisk Tidskrift.

2011-2014 redaktör för tidskriften Byggnadskultur (Svenska Byggnadsvårdsföreningen)