Länkstig

Elisabeth Ohlsson

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Elisabeth Ohlsson

Jag har undervisat i grundskolan i mer än tre decennier, mestadels på mellanstadiet och högstadiet. 2011 blev jag antagen som CUL-doktorand på halvtid i CLISS-projektet (Content and Language Integrated Learning in Swedish Schools) och lisputerade 2018 med uppsatsen Att synliggöra vokabulär. En kvantitativ studie av gymnasieungdomars skrivuppgifter på svenska inom CLISS-projektets ram.

Därefter antogs jag som doktorand i forskarskolan SEMLA (Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning), ett samarbete mellan GU, SU och UMU och 2021 disputerade jag med avhandlingen Den synliggjorda vokabulären och praktiken. Gymnasieelevers akademiska skrivande på svenska.

På IDPP där jag är anställd, undervisar jag i lärarutbildningens kurser i svenskämnets didaktik, är kursledare samt handleder examensarbeten. Jag har även deltagit i ett internutvecklingsprojekt där vi har undersökt kurslitteraturens forskningsanknytning inom lärarutbildningen.

Jag är också delaktig i en insats för Samverkan Bästa Skola och deltar i GBP, grundläggande behörighetsprov

https://www.uhr.se/om-uhr/detta-gor-uhr/projekt-och-uppdrag/Grundlaggande-behorighetsprov/

Mina forskningsintressen gäller främst det akademiska skrivandet men även läsning samt bedömning liksom språk- och kunskapsutvecklande undervisning oavsett skolämne.