Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elisabeth Ohlsson

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 436c
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Elisabeth Ohlsson

Jag har undervisat i grundskolan i mer än tre decennier, mestadels på mellanstadiet och högstadiet. 2011 blev jag antagen som CUL-doktorand på halvtid i CLISS-projektet (Content and Language Integrated Learning in Swedish Schools) och lisputerade 2018 med uppsatsen ”Att synliggöra vokabulär. En kvantitativ studie av gymnasieungdomars skrivuppgifter på svenska inom CLISS-projektets ram”.

2016 anställdes jag på IDPP där jag har undervisat i lärarutbildningens kurser i svenskämnets didaktik, i kärnkurser, genomfört VFU-besök samt handlett uppsatsarbeten. På IDPP har jag även deltagit i ett internutvecklingsprojekt där vi har undersökt kurslitteraturens forsknings-anknytning inom lärarutbildningen.

Från och med hösten 2018 är jag doktorand i forskarskolan SEMLA (Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning) som är ett samarbete mellan GU, SU och UMU. Mina handledare är Professor Liss Kerstin Sylvén och Docent John Löwenadler, båda IPS.

Mina intressen är främst skrivforskning men även elevers lärande gällande läsning samt bedömning liksom språk- och kunskapsutvecklande undervisning oavsett skolämne.