Länkstig

Edvard Abel - Effects on quality of life of new radiotherapy techniques in treatment of head and neck cancer

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet onkologi

Disputation

Bra att veta
OBS:Disputationen kommer hållas på engelska/The dissertation will be held in English

Disputationen kan även följas via länk: https://gu-se.zoom.us/j/65380363649 

Huvudhandledare: Thomas Björk-Eriksson
Bihandledare:
Eva Hammerlid och Jan Nyman

Opponent: Jesper Grau Eriksen, Aarhus universitet, Århus, Danmark
Betygsnämnd: Max Levin, 
Sven Bäck och Sofie Jakobsson