Länkstig

Jesper Lindberg

Om Jesper Lindberg

Jesper Lindberg disputerade inom ämnesområdet medicinsk strålningsvetenskap, den 19 november 2021

Titeln på hans avhandling är - Towards a balanced radiotherapy workflow using practical solutions identified by field studies and simulations

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Simuleringsmodell och verktyg som balanserar arbetsflödet inom strålbehandlingen