Länkstig

Caroline Järdmo

Anknuten till forskning

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Caroline Järdmo

Bakgrund

Psykologexamen 2013.

Psykologlegitimation 2014.

Har som psykolog arbetat med barn och unga i skolan och inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Doktorand sedan 2018.

Medlem i forskargruppen GRID (The Gothenburg group for Research In Developmental psychology).

Forskningsintresse

Utvecklingspsykologi, främst identitetsutveckling och identitetsskapande inom olika specifika kontexter i de unga vuxenåren.

Pågående forskning

Forskning sker inom ramen för ett longitudinellt projekt, GoLD - Gothenburg Longitudinal study of Development. Avhandlingsarbetet handlar om identitet i unga vuxenåren.