Breadcrumb

Kristina Boström

Professor, adjungerad

School of Public Health and Community
Medicine
Visiting address
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
41346 Göteborg
Postal address
Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 454
40530 Göteborg