Länkstig

Lena Rogström

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F340
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lena Rogström

Jag har arbetat på institutionen sedan 1980-talet, då jag fick jobb som assistent på OSA-projektet, vilket syftade till att omarbeta Svenska Akademiens Ordbok till en lexikalisk databas. Alltsedan dess har jag intresserat mig för ord, ordförrådet och ordböcker.

Jag disputerade 1998 på en avhandling om Jacob Serenius, den förste lexikografen som skrev svensk-engelska/engelsk-svenska ordböcker, och under min doktorandtid började jag också undervisa på institutionen.

Efter några år fick jag anställning som universitetslektor, och blev 2004 prefekt på institutionen – ett uppdrag som varade i närmare 15 år. Nu är jag tillbaka som lektor, har blivit docent och sysslar med undervisning i främst språkhistoria, flerspråkighet och språkvariation och skriftlig framställning. Jag håller också på med några forskningsprojekt, där flera kretsar kring framväxten av naturvetenskapligt språk och vetenskapliga genrer under 1700-talet inom ramen för Kungliga Vetenskapsakademien. Genreprojektet delar jag med prof. Hans Landqvist.

En något annan inriktning har det nyligen avslutade projektet Dödsannonsens utveckling som jag bedrivit ihop med prof. Catrin Norrby (SU).

Ett kommande projekt som finansieras av Centrum för Digital Humaniora vid GU är att digitalisera Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar. Detta projekt bedrivs ihop med docent Sofie Johansson