Lena Asp

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lena Asp

Jag är doktorand i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (Assessment of Knowledge in Educational Systems – a national doctoral school for teacher educators, ASSESS) vid Institution för pedagogik och specialpedagogik. Dessutom är jag med i forskningsmiljön Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR).

Mina forskningsintressen berör frågor som likvärdig skola, nationella och internationella kunskapsmätningar samt faktorer som bidrar till elevers lärande. Framförallt är jag intresserad av hur elevers lärande och motivation påverkas av läraren och dennes praktiker i klassrummet och skolklimat.

Bakgrund: ämneslärare i engelska och franska, förstelärare och rektor med 25 års arbetserfarenhet från såväl grundskola som gymnasieskola samt både kommunal och fristående skola. Jag har också arbetat som provutvecklare i projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS) och det nationella provet i engelska, främst för årskurs 9.