Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frank Perrotte

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Fax
031-786 23 80
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 210
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Frank Perrotte

Bakgrund: ursprungligen gymnasielärare i franska och historia men har mest undervisat i franska och SO på högstadiet (åk 6-9).

Är sedan 2009 anställd vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Tjänstgör som:

  • biträdande projektledare för NAFS-projektet (NAtionella prov i Främmande Språk) som utvecklar nationella prov- och bedömningsmaterial i engelska och moderna språk för grund- och gymnasieskolan
  • provutvecklare inom NAFS med provansvar för det nationella bedömningsstödet i franska
  • ledamot i Institutionsrådet för IPS (2018—2021)

Medverkar också i kurser och fortbildningssammanhang med föreläsningar och seminarier kring bedömning av språklig kompetens. Länkar till projekt, forskningsmiljö och förening: