Länkstig

Frank Perrotte

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 210
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Frank Perrotte

Är sedan 2009 anställd vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) där jag tjänstgör som provutvecklare inom projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs). Inom projektet utvecklas på uppdrag av och i samarbete med Skolverket de nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska som används i den svenska skolan.

I Nafs har jag provansvar för det nationella bedömningsstödet i franska och jag tjänstgör även där som biträdande projektledare.

Medverkar också i kurser i lärarutbildningen och fortbildningssammanhang med föreläsningar och seminarier kring bedömning av språklig kompetens. Länkar till projekt, forskningsmiljö och förening:

2018-2021 var jag ledamot i Institutionsrådet för IPS.

Har tidigare jobbat som legitimerad lärare i franska, historia, geografi och religion.

Akademiska examina från GU (Fil. mag. med franska som huvudämne samt Gymnasielärarexamen, 2002) och universitet i Nice (Maîtrise d'histoire, 1997).